PV063 Database System Applications

Faculty of Informatics
Spring 2006
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium), z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Pavel Hajn (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: RNDr. Pavel Hajn
Timetable
Thu 16:00–17:50 D2
Prerequisites (in Czech)
! P063 Database System Applications
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of the course is to teach students the principles of information systems and using databases for creation IS.
Syllabus
  • What is an information system and a DBS?
  • Tools for IS creation.
  • Modern information systems.
  • The IS lifetime -- analysis, design, implementation, establishing, running, reanalysis and modernization.
  • Design of operative IS.
Literature
  • Sylaby přednášek
Assessment methods (in Czech)
Přednáška s ukázkami použití databázových systémů v informačních systémech. Ukončení - písemná zkouška obsahující vytvoření projektu pro řešení zadaného databázového systému (délka zkoušky cca 3 hodiny). Bodové hodnocení projektu - pochopení problému - 4 body, návrh datového modelu - 5 bodů, návrh funkčního modelu - 5 bodů, řešení konkrétních částí (pomocí SQL scriptů) - 4 body. Celkem 18 bodů (prospěl 10 a více bodů).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2006/PV063