e030 Tourism and outdoor activities

Faculty of Sports Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Zuzana Pelánková (assistant)
Mgr. Jan Vích (seminar tutor)
Supervisor
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
knowledge of traffic rules
skill cycling
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course the student will be able to:
Define the main forms of tourism
Describe the types of tourism and its components
Demonstrate methods of rock climbing techniques, know the basic of rock climbing protection.
Master the basic techniques of mountainbiking
Apply knowledge of orientation in the field in practice also via GPS device
Organize a competition in orienteering running, triathlon and other outdoor sports Draft a trip (walking, cycling)
Plan a sports event, to ensure the safety of residence and movement in nature
Create a training programme using Heart rate monitoring device
Syllabus
 • Hiking
 • Cycling and Mountainbiking
 • Camping
 • Cultural and sightseeing activities in tourism
 • Expert technical activities
 • Orienteering in the terrain, topografy, orienteering via GPS device
 • Orienteering and approximate competition
 • Triathlon
 • Low and high rope barriers
 • Climbing
 • Knotting
 • Outdoor games and competitions
 • Safety of the operation of outdoor activities
 • Heart rate monitoring in outdoor activities
Literature
 • EWERT, Alan W. and Jim SIBTHORP. Outdoor adventure education : foundations, theory, and research. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2014. xiii, 201. ISBN 9781450442510. info
Teaching methods
theoretical and pratical training - outdoor course
Assessment methods
practical and oral assessment Students must complete all prescribed activities, usually 4. To successfully manage the need to meet the limit of at least 3 of them. Limit is determined by current weather conditions.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only v češtině)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 6D.
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/turistika-a-sporty-v-prirode/
Pro platbu vratné kauce prostřednictvím OC v Isu: Turistika a sporty v přírodě - Blatiny - pro obory MAN (bp/bk2052), ASAK (bp2038), TVS (bp/bk2038) - https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85518 Turistika a sporty v přírodě - Vysoké Tatry - pro obor SEBS, (bp/bk 2038) - https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85516 Přístupové jméno: visitor

Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)

Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.

Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.

Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.

Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Inovace spočívá v integraci nového obsahu výuky do předmětu Turistika a sporty v přírodě. Novým obsahem je sledován trend výběru turistických aktivit, kde narůstá podíl Cykloturistiky a Mountainbikingu (jízda na horském kole) na úkor pěší turistiky. Vzhledem k cílové skupině studentů je taktéž inovací implementace speciálních ukazatelů výkonnosti a prostředky tréninku v outdoorovém (přírodním) prostředí. Poslední inovací je zařazení moderních navigačních systémů do výuky pobytu a pohybu v přírodě, které doplňují výuku orientace v terénu.

K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné:

- Změnit obsah výuky v sylabech předmětu (viz příloha) - Vytvořit výukovou podporu ve formě e-learningu (inovované části výuky) - Dovybavit pracoviště (Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě FSpS MU) pomůckami pro výuku Cykloturistiky, Mountainbikingu, Terénní zátěžové diagnostiky (sporttestery) a moderních navigačních přístrojů (GPS)

Výukový materiál (forma, název, rozsah):

- E – learning

- Obsahem bude technika mountainbikingu tréninkové prostředky outdoorových disciplín, použití GPS v turistice a terénní zátěžová diagnostika outdoorových sportů vč. terénních testů. Text bude doplněn názornými videoukázkami.

Kategorie e-learningu: 3

The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2017/e030

Go to top | Current date and time: 21. 9. 2017 06:54, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | Více o Informačním systému