bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vajda, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2060/01: Út 21. 2. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 28. 2. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 7. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 14. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 21. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 28. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 4. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 11. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 18. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Út 25. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, P. Vajda
Předpoklady
(! bp020 Sportovní edukace III. ) && ! NOW ( bp020 Sportovní edukace III. )
Student - Zná systematiku průpravných úpolů a umí charakterizovat jednotlivé skupiny cvičení - Orientuje se v základních historických meznících úpolových sportů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu student: - zná a umí vysvětlit systematiku úpolů - dovede definovat biomechanickou strukturu průpravných úpolů - umí vysvětlit vliv základních úpolů na rozvoj pohybových schopností - samostatně aplikuje principy vytváření základních úpolů - rozumí a dovede vysvětlí principy pádové techniky - umí prakticky předvést 8 cvičení ze základních úpolů pro rozvoj vybrané pohybové schopnosti - prakticky předvede 6 základních pádových technik do všech směrů
Osnova
 • Úvod do problematiky průpravných úpolů: - charakteristika úpolů - systematika úpolů - význam úpolů ve školní tělesné výchově Základní úpolová technika: 1. navázání kontaktu 2. polohy a přechody 3. přemístění 4. pohyby paží 5. pohyby nohou 6. zvedání, nošení a spouštění živého břemene 7. Pády (principy pádů, psychologie, taktika a biomechanika pádů) - pád vpřed s převratem bez zaražení - pád vzad s převratem bez zaražení - pád vpřed bez převratu bez zaražení - pád vpřed s převratem se zaražením - pád stranou se zaražením - pád vzad se zaražením Základní úpoly 1. přetahy 2. přetlaky 3. odpory Úpolové hry jako forma cvičení základních úpolů
Literatura
 • REGULI, Zdenko. Nové pohledy na úpoly. Těl. Vých. Sport. Mlád., 2007, roč. 73, 8/07, s. 27-30. ISSN 1210-7689. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. 87 stran. ISBN 9788021043183. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v aeróbnych formách gymnastiky. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 109-113, 5 s. ISBN 80-89197-62-0. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly a hry. In Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 36-39, 5 s. ISBN 80-89197-30-2. info
 • ĎURECH, Miroslav, Boris MLSNA, Fedor ČUPERKA, Ivan PLAŠTIAK, Zdenko REGULI a Lucia ŠIDLÍKOVÁ. Úpoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 62 s. ISBN 80-223-1381-5. info
 • Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže :zborník k Vedeckého seminára Bratislava, 16.6.1995. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 124 s. ISBN 80-223-1033-6. info
 • FOJTÍK, Ivan. Úpoly : pro 5. až 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 42 s. ISBN 8004244203. info
Výukové metody
Výklad, cvičení, drilování
Úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury, studium publikací na e-learningu MU, samostatné procvičování. Kontrola úkolů: zadání otázek a úkolů ve výuce, závěrečné zkoušení.
Metody hodnocení
1. Teoretický test: ověří znalost systematiky úpolů a biomechaniky průpravných úpolů 2. Praktický test: a) předvedení min. 8 cvičení ze základních úpolů pro rozvoj vybrané pohybové schopnosti b) předvedení min. 6 základních pádových technik do všech směrů (pád vpřed s převratem bez zaražení, pád vpřed s převratem se zaražením, pád vpřed bez převratu bez zaražení, pád stranou, pád vzad s převratem bez zaražení, pád vzad bez převratu se zaražením)
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/prupravne-upoly-pro-telesnou-vychovu-a-sport/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Nákup a využití nového náčiní a nářadí
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Sada testových otázek – elektronické vyhodnocení. Rozsah: 50 otázek pro vytvoření různých textových variant.
Kategorie e-learningu: 2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.