MEB431 Metodologie sociálních věd

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEBn4003 Metodologie sociálních věd && ! NOW ( MEBn4003 Metodologie sociálních věd )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s procesem výzkumu v oblasti společenských věd. Zdůrazňuje obecné postupy, jako je rozlišování mezi teoriemi, kladení správných výzkumných otázek, operacionalizace, konceptualizace, nebo shromažďování dat. Spolu s tím jsou řešeny hlavní otázky a dilemata týkající se různých přístupů k výzkumu. Cílem kurzu je poskytnout studentům základní nástroje nezbytné pro vypracování životaschopného výzkumného dizajnu. Návrh výzkumného dizajnu je jedním ze dvou hlavních výstupů kurzu, prostřednictvím kterého studenti aplikují a testují získané znalosti a dovednosti. Učení zajišťuje zpětná vazba studentů mezi sebou, zpětná vazba od učitelů a konzultace. V ideálním případě by předložený návrh mohl sloužit jako základ návrhu diplomové práce. Kromě návrhu výzkumu studenti prokazují své znalosti písemnou zkouškou.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni zpracovat životaschopný výzkumný návrh se správně nastavenou výzkumnou otázkou, adekvátním přehledem literatury a vhodným teoretickým rámcem.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu a představení designu výzkumu
 • 2. Kvantitativní a kvalitativní výzkum - falešná (?) dichotomie
 • 3. Výběr výzkumného problému, přehled literatury a výzkumné otázky
 • 4. Koncepty, teorie a jejich role ve výzkumu
 • 5. Operacionalizace, proměnné a měření
 • 6. Vzorkování, případ a výběr případu
 • 7. Metody sběru dat
 • 8. Kvantitativní metody a statistika
 • 9. Kvalitativní metody
 • 10. Hodina otázek a odpovědí
 • 11. a 12. Prezentace výzkumných návrhů
Výukové metody
- Čtení zadané literatury
- Přednášky
- Diskuse ve třídě
- Domácí úkol
- Zpětná vazba od spolužáků
- Prezentace
- Individuální konzultace
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, odevzdáním návrhu výzkumu a zpětné vazby na jiný návrh výzkumu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/MEB431