SPR116 Fieldwork and Supervision III - Groupwork

Faculty of Social Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/12. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 13:30–15:00 U32
Prerequisites (in Czech)
( SPR115 Supervision II ) && ! NOW ( SPR117 Fieldwork and Supervision III )
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP. Studenti začnou navštěvovat praxi tak, aby v době začátku semestru měli absolvováno min. 16 hodin.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to provide to the students support and base for better experiencing and reflection of their practice. Students are teached to the methods of social work with the group and its application to the practise. In the course there is possibility to reflect practice to connect a practise and a theory. Main objectives can be summarized as follows: Students understand and are able to practice competences of social worker in the group, they know group methods and group dynamics, they make reflective and reasoned decisions about ethical dilemmas and they are able to prevent burnout syndrome.
Syllabus
 • Structure: 1. Introduction. Choosing of place of practice. Supervision contract of the study group 2. Supervision, antecedents of supervision. Types and meaning of supervision 3. Ballint group 4. Group: types of groups, group dynamics and social worker 5. Communicative skills of social worker in a group and its role in a group. Goup dynamics. 6. Group and team 7. Supervision session 8 -9. Technics and methods of social work with the group 10. Mental hygiene, prevention of burn-out syndrome 11. Ethical dilemmas in the practice 12. Feedback of the study group Students choose their practice by themselves, directed on the work with group. There is expected before the beginning of the term to have already at least 16 hours of practice experience.
Literature
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2002. 189 s. ISBN 80-7178-642-X. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. 285 s. ISBN 8072620967. info
 • BENSON, Jarlath F. Working more creatively with groups. 2nd ed. London: Routledge, 2001. viii, 324. ISBN 0415230381. info
 • DOUGLAS, Tom. Basic groupwork. 2nd ed. London: Routledge, 2000. xvi, 146. ISBN 0415224802. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. ISBN 8071695513. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej-naslouchám. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 105 s. ISBN 80-85495-18-X. info
 • BÚTORA, Martin. Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v pé. Praha: Avicenum, 1992. 234 s. : i. info
Teaching methods
Teaching consist of 13 weeks seminar of group working, lectures with class discussion. Students do written reflexions, practice and reading.
Assessment methods
Credit consist of 80% presence in seminars and 5 short written reflexive essays.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Celkem 156 hodin praxe.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2016/SPR116