BÚTORA, Martin. Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v pé. Praha: Avicenum, 1992. 234 s. : i.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Překročit svůj stín : Kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v pé
Authors BÚTORA, Martin.
Edition Praha, 234 s. : i, 1992.
Publisher Avicenum
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:07.
PrintDisplayed: 25/1/2022 22:21