D1PRA02 Pracovní právo kolektivní I

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kolektivní pracovní právo - pojem, subjekty. Odbory jako subjekty pracovního práva. Vznik, mezinárodní úúprava. Pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztazích - srovnání staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. Rady zaměstnanců a zmocněnec pro bezpečnost a ochranui zdraví při práci.
Osnova
  • Kolektivní pracovní právo - pojem, subjekty. Odbory jako subjekty pracovního práva. Vznik, mezinárodní úprava. Pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztazích - srovnání staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. Rady zaměstnanců a zmocněnec pro bezpečnost a ochranui zdraví při práci.
Literatura
  • HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. In Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. Brno: MU, 2007. 130 s. ISBN 978-80-210-4513-2. info
  • GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, s. 308-316. ISSN 0324-7007. info
  • GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky : (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 8021010541. info
  • KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo [Panorama, 1980]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 399 s. info
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení formou koloqia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.