MIKDS0121 Diploma Seminary I

Faculty of Medicine
autumn 2018
Extent and Intensity
0/0.3. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (lecturer)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 10. 9. 10:00–11:40 N03009/209, Thu 6. 12. 8:00–9:40 N03009/209
Prerequisites (in Czech)
český
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to acquaint students with the structure of the diploma thesis and with the basic principles of its elaboration.
Learning outcomes
The student will know the requirements for the processing and structure of thesis - Students will be able to interpret the ethical aspects in the processing of dissertations - Student will be able to formulate goals and hypotheses thesis - The student will be aware of the possibility of the use of information resources for processing thesis - Student will be able to formulate a problem that will be addressed through thesis - The student returns to 30 November issue thesis proposal, the proposal aims and hypotheses - Student gets approved by the thesis - The student will know his head thesis - The student will know the method of communication with the head master's thesis - A student has to prepare documents for the methodology thesis, which will be consulted and to specify the head of dissertations
Syllabus
 • The structure of thesis, topic name.
 • Ethical aspects thesis.
 • Objective thesis, hypothesis. Information sources and the possibility of their use.
 • A timetable for the processing of dissertations.
 • Formal processing thesis, processing thesis on the PC.
 • Topics for the selection of diploma work.
 • Approval of diploma work.
 • Cooperation with the head master's thesis.
 • Methodology thesis.
Literature
 • KYASOVÁ, Miroslava, Zdena MIKŠOVÁ, Alena TESAŘOVÁ and Marie HERMANOVÁ. Metodika k přípravě absolventské práce při ukončení studia na vyšších zdravotnických školách. (Methods for developing the Final These at Higher Nursing Schools). 1. vyd. Brno: IDV PZ, 2000. 37 pp. info
 • NĚMEJC, Jiří. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 53 s. ISBN 80-7082-632-0. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK and František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce (Instructions for writing thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 pp. ISBN 80-210-2451-3. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva and Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB and Václav VRBÍK. Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 1999. 59 s. ISBN 80-7082-581-2. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Teaching methods
- Interactive lecture - Homework - Study of literature
Assessment methods
The course is terminated credit. The student will propose a thesis topic.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2018/MIKDS0121