SC4MK_SPOL Social Policy

Faculty of Education
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/15. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Marie Pešová, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Problematika sociální politiky v České republice. Základní pojmy a aktuální trendy sociální politiky v ČR ve srovnání se státy Evropské unie. Problematika migrace a podpory menšin, gender a rovnost pracovních příležitostí žen a mužů, politika zaměstnanosti. Sociální zabezpečení a sociální pomoc. Zdravotní, rodinná a vzdělávací politika státu s orientací na sociální pedagogiku. Sociální politika a sociální péče, sociální integrace. Legislativa v oblasti sociální politiky.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní pojmy a podstata sociální politiky 2. Typy a obecné cíle sociální politiky, sociální politika státu 3. Základní principy sociální politiky, fenomén blahobytu a chudoby 4. Sociální politika ve státech Evropské unie 5. Mobilita v multikulturní společnosti 6. Problematika menšin a sociální politika státu 7. Koncepce sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti 8. Zdravotní, rodinná a vzdělávací politika v České republice 9. Zákony v oblasti sociální politiky 10. Sociální politika a sociální péče
Literature
  • POTŮČEK, M. a kol. Vize rozvoje ČR do roku 2015. Praha: Gutenberg, 2001. info
  • MACHONIN, P. Výzvy pro sociální politiku v České republice. Praha: VÚPSV, 2000. info
  • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Vyd. 1. Praha: Codex, 1997. 327 s. ISBN 80-85963-33-7. info
  • VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 112 pp. Studijní texty. ISBN 80-85850-16-8. info
  • www.ecn.cz
  • www.mpsv.cz
  • www.europa.eu.int
Assessment methods (in Czech)
Samostatné studium literatury, příprava seminární práce, závěrečný test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/pdf/Juvova_SocPolitika.pdf
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2004/SC4MK_SPOL