MUB_B004 The Material Culture and Everyday Life IV.

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 17. 2. 14:00–17:40 M21, Thu 10. 3. 14:00–17:40 M21, Thu 31. 3. 14:00–17:40 M21, Thu 28. 4. 14:00–17:40 M21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students will be able to describe basic trends in development of the society in historical Czech Lands in the 17 and 18 century. They will be able to characterize significant elements of contemporary civilisation and compare specific forms of everyday life within particular components of society (monarchs, nobility, citizens etc.).
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to:
- characterize significant elements of contemporary civilisation in 17th and 18th century and compare specific forms of everyday life within particular components of society
Syllabus
 • Characteristics of the Baroque Period - basic tendencies and new directions in thinking, art, politics, religious and economic development.
 • Status and the role of the monarch in the baroque society, Imperial Court in Vienna - function, structure, its influence on material culture in the Czech lands.
 • Army - Changes in its functioning during the 17th and 18th centuries, the everyday life in the army.
 • Infantry, cavalry, artillery - structure, armament, outfit.
 • Nobility - changes in the status and structure of the nobility after the Battle of the White Mountain, types of noble settlements, their equipment, food, clothing.
 • Daily life of Nobles - birth, adolescence, funeral, etc., the way of spending leisure time.
 • Church - religious situation after the Battle of the White Mountain, the structure of the secular and regular clergy in the Czech Lands - everyday life, interior and architecture of the Baroque church and monastery - typical elements.
 • Townspeople - types of cities in the Czech Lands, guilds and manufactories, structure of urban population. Way of townspeople's life, interior and arrangement of their houses, clothing, food.
 • Subjects - relationships between subjects and their Lords, types of rent, manor farmhouse - ways of its management. Structure of the rural population, organization and interior of the village house, material culture, everyday life, food, clothing. Jewish minority - development and position in the Baroque society, making a living, daily life (birth, adolescence, marriage, death), religious tradition, material culture, interior of the Jewish house.
Literature
 • Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury II/1 a 2. Praha 1995.
 • Bělina Pavel - Kaše Jiří - Mikulec Jiří - Veselá Irena - Vlnas Vít: Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683–1740. Praha 2011.
 • Kubeš, Jiří: Dejiny každodennosti II (1500–1750). Pardubice 2007-2012. - http://uhv.upce.cz/upload/skripta2012.pdf.
 • Huss, Frank: Vídeňský císařský dvůr: kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II. Praha 2014.
 • Mikulec, Jiří: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka. Praha 1997.
 • Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí : pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. 2. vyd. Brno 2006.
 • Bůžek, Václav: Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750). České Budějovice 1996.
 • Maťa, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha 2004.
 • Miller, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha 2006.
 • Bělina, Pavel: Česká města v 18. století a osvícenské reformy. Praha 1985.
 • Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.
 • Mikulec, Jiří: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha 2013.
 • Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. II. vyd. Praha 2001.
 • Wagner, Eduard: Třicetiletá válka 1618-1648. Praha 2005.
 • Petráň, Josef – Petráňová Lydia: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha 2000.
 • Pražáková-Seligová, Markéta: Život poddaných v 18. století: osud nebo volba? Praha 2015.
Teaching methods
lecture
Assessment methods
written or oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/MUB_B004