MUB_B010 Chapters from economy of museums and galleries

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Štefan Friča (lecturer), doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course leads to necessary understanding to museum economy and budget settings and bookkeeping and economic law.
Learning outcomes
The main objectives of the course are the following:
making students aware of museum economy;
acquainting students with budget settings and bookkeeping;
acquainting students with economic law;
Syllabus
 • Introduction, basic terminology, what is economy;
 • Economical legislation;
 • Bookkeeping, priciples;
 • Special law: nr. 563/1991 Sb., nr. č. 505/2002 Sb., nr. 218/2000 Sb., nr. 250/2000Sb., nr. 1/1992 Sb., nr. 447/2000 Sb., nr. 143/1992 Sb., etc.;
Literature
 • Ekonomie (Variant.) : Malá encyklopedie moderní ekonomie. info
 • Sbírka zákonů České republiky
 • PODHORSKÝ, Josef. Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích : metodika účetnictví, vzorové příklady, účetní závěrka, kontrola účetnictví. Vyd. 1. Praha: Bova Polygon, 2005. 363 s. ISBN 807273119X. info
 • Ekonomie [VOX]. Praha: VOX, 2003. info
 • ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie :stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 1998. 229 s. ISBN 80-902552-0-5. info
 • SAMUELSON, Paul Anthony and William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Michal Mejstřík - Milan Sojka - Antonín Kotulan. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 802050494X. info
Teaching methods
lectures, individual projects
Assessment methods
oral exam and indovidual project
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/MUB_B010