AEA_19 Diploma Seminar A

Faculty of Arts
Autumn 1999
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor), doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. (deputy)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (seminar tutor), prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (deputy)
Supervisor
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Prerequisites (in Czech)
Diplomové semináře jsou zaměřeny k individuálnímu vedení diplomantovy magisterské práce
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Syllabus (in Czech)
  • Podrobně jsou probrány zásady pro zpracování tématu, formální náležitosti, struktura práce a analýzována je vstupní představa o konečné verzi práce. Důraz je položen na heuristickou stránku přípravy, na studium odborné literatury a pokud možno kompletní bibliografii tématu, dále na dokumentační stránku a zejména pak na formulaci vlastního textu magisterské práce. Požadavky k zápočtu: - pravidelná účast na seminářích - předložení pracovní verze magisterské práce
Assessment methods (in Czech)
S 2, z
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn1999/AEA_19