PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:10–15:45 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům humanitních oborů (především oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika), kteří pro své studium potřebují nejnutnější základy matematiky a statistiky. Studenti se seznámí s potřebnými základy matematiky a statistiky, které využijí ve svých studijních oborech humanitního směru. Pozornost je věnována především teorii množin, lineárním rovnicím, popisné statistice, teorii pravděpodobnosti, náhodným veličinám a jejich rozložení pravděpodobností.
Osnova
  • Hlavní tematické okruhy: 1) Principy matematiky (definice-věta-důkaz), typy důkazů 2) Výroková logika, matematická indukce 3) Základy teorie množin: množina, výčet prvků, základní množinové operace, kartézský součin. 4) Číselné množiny: přirozená, celá, racionální a reálná čísla, aritmetické operace, posloupnosti a řady. 5) Relace a funkce. 6) Ekvivalence a uspořádání. 7) Úvod do formální lingvistiky, jazyk jako množina slov/vět, formální gramatika, Chomského hierarchie gramatik a odpovídající výpočetní modely (konečný automat, zásobníkový automat, Turingův stroj) 8) Ekvivalence DFA-NFA-regulární gramatika-regulární výraz, nerozhodnutelné problémy 9) Kombinatorika a výběry prvků: nezávislé výběry, kombinační čísla, permutace a faktoriál. Kombinatorická pravděpodobnost: hody kostkou a míchání karet, konečný pravděpodobnostní prostor. 10) Popisná statistika: statistický soubor, průměr, medián, rozptyl, korelace.
Literatura
  • Formální jazyky a automaty (Černá, Křetínský, Kučera): http://is.muni.cz/elportal/estud/fi/js06/ib005/Formalni_jazyky_a_automaty_I.pdf
  • Základy matematiky (Rosický): http://www.math.muni.cz/~rosicky/lectures/zm.pdf
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 2. přeprac. vyd. Praha: Matfyzpress, 1998. 274 s. ISBN 80-85863-27-8. info
Výukové metody
Jednohodinová přednáška následovaná jednohodinovým cvičením.
Metody hodnocení
Vnitrosemestrální písemka tvořící 25 % hodnocení a závěrečná písemná zkouška (75 %). Maximálně 3 neomluvené absence ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.pocitacova-lingvistika.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.