DU2661a Seminář k magisterské diplomové práci I.

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na zpracování magisterské diplomové práce.
Osnova
  • Volba tématu Struktura diplomové práce Heuristika - literatura a prameny
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Prezentace, přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Příslušný garant či školitel na závěr kurzu (v průběhu zkouškového období) zhodnotí připravenost a způsobilost posluchačů kurzu na základě odevzdání tezí (abstraktu) diplomové práce se souhrnem příslušné literatury. Odevzdání tezí a literatury je podmínkou uznání kurzu. Nejpozději v průběhu absolvování kurzu by měli mít studenti zapsané téma své diplomové práce v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.