NJDSL4_9 Exploration III

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zapsání předmětu se předpokládá na začátku studia, náplň představují propedeutické a úvodní práce na doktorské disertaci, tj. zejména seznámení se s literaturou relevantní pro zvolené téma, předběžné zpracování primárního materiálu jako základny práce. Na tomto základě by v době absolvování předmětu mělo být co nejkonkrétněji vymezeno téma disertace i metodické postupy jeho zpracovávání; zároveň by měl být alespoň v základní podobě k dispozici primární materiál pro další práci, stejně jako excerpce klíčové sekundární literatury.
Syllabus (in Czech)
  • Zapsání předmětu se předpokládá na začátku studia, náplň představují propedeutické a úvodní práce na doktorské disertaci, tj. zejména seznámení se s literaturou relevantní pro zvolené téma, předběžné zpracování primárního materiálu jako základny práce. Na tomto základě by v době absolvování předmětu mělo být co nejkonkrétněji vymezeno téma disertace i metodické postupy jeho zpracovávání; zároveň by měl být alespoň v základní podobě k dispozici primární materiál pro další práci, stejně jako excerpce klíčové sekundární literatury.
Literature
  • Specifická odborná literatura se odvíjí od konkrétních disertačních témat. Předběžný seznam je obvykle stanoven v individuálním studijním plánu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/NJDSL4_9