PV1A132 Epigrafika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Martina Kvardová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOW ( PV1A250 Epigrafika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují imatrikulace 2016-2018.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Epigrafika má za cíl získat základní znalost o nápisech starověkých a středověkých, o různých druzích nápisů, o písmu a jazyku, kterými byly provedeny, o nejvýznamnějších epigrafických památkách na našem území, o zásadách popisu epigrafických památek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvládnout základní epigrafickou terminologii;
- zpřístupnit epigrafickou památku.
Osnova
  • Typy nápisů;
  • Vývoj nápisů v ČR;
  • Zásady popisu epigrafické památky;
  • Zpřístupňování epigrafických památek
Literatura
  • ROHÁČEK, Jiří. Nápisy města Kutné Hory :Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera. 1. vyd. Praha: Artefactum, 1996. 297 s. ISBN 80-902279-0-2. info
  • HLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických [Hlaváček, 1994]. 2. dopl. a rozš. vyd., v H &. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 80-85467-47-X. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
Kloos, Rudolf M.: Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Darmstadt 1980 Flodr, Miroslav: Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek, SPFFBU C 21-22, 1974-1975, s. 167-174 Hlaváček, Ivan: Několik úvah a poznámek o současném stavu studia středověké a novověké epigrafiky a jejich potřebách u nás, Umění 30, 1982, s. 146-151
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět s tímto kódem je na podzim 2020 vypisován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Na podzim 2020 bude předmět vyučován konzultačně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PV1A132