IMK081 Vizuální studia

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 4x za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. František Kůst (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 26. 2. 13:20–14:55 G03, Pá 26. 3. 13:20–14:55 G03, Pá 23. 4. 13:20–14:55 G03, Pá 21. 5. 13:20–14:55 G03
Předpoklady
Kurz představuje mediálně, semioticky vizuální vhled do soudobé teorie Vizuálních studií. Jednotlivé aspekty problematiky diskurzu Vizuálních studií jsou v přednáškách teoreticky ukotveny a diskutovány. Kurz etabluje pojetí Vizuálních studií v kontextu Teorie interaktivních médií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kursu bude student schopen:
Definovat základní pojmy z oblasti teorie nových médií, komunikace, semiotiky a vizuální kultury
Vysvětlit teorie mediace a kulturního transkodování
Shrnout poznatky z oblasti mediální teorie a vizuálního umění
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Komunikační teorie
 • 3. Structuralismus a Semiotika: úvod
 • 4. Intertextualita, Semiosa, kulturní encyklopedie
 • 5. Kulturní Teorie: Medium / Umění / Obraz / Spektákl / Simulacrum: Benjamin, Debord, Baudrillard
 • 6. Postmodernismus: Přehled teorií postmoderny
 • 7. Úvod do mediologie: Media a mediace
 • 8. Visualní kultura a mediologie
 • 9. Mediologie v praxi: Popularní a Vizuální kultura, Umění
 • 10. Seminář, závěrečná hodina
Literatura
 • Hazard Adams, ed., Critical Theory Since 1965. Tallahassee: University Presses of Florida, 1989. ISBN: 0813008441.
 • William Gibson, Pattern Recognition. New York: Putnam, 2003; Berkeley Publishing Group; Reprint edition (February 1, 2004) ISBN: 0425192938
 • The visual culture reader. Edited by Nicholas Mirzoeff. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xix, 737. ISBN 0415252229. info
 • Jessica Evans, Visual Culture: The Reader. Sage Publications/Open University. 1999; repr. 2003Uta Grosenick, ed.
Výukové metody
přednášky semináře
Metody hodnocení
Hodnocení: písemný test, prezentace
Informace učitele
Kurz je rozdělen na teoretickou část a praktickou část – na část pracovních seminářů – workshopů, ve kterých jsou studenti seznámeni a aktivně zapojeny do případových studií projevů digitální vizuální kultury a nových médií.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.