RLZkB Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Iva Doležalová (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možné po získání všech kreditů požadovaných v daném typu studia. Podrobnosti jsou uvedeny ve studijní příručce religionistiky a ve studijním katalogu FF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška probíhá ústně a zaměřuje se na obecnou religionistiku, západní náboženské tradice a východní náboženské tradice. Obhajoba bakalářské práce / rozprava k bakalářské oborové práci obvykle probíhá ve stejném termínu.
Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu.
K jednotlivým částem zkoušky ústav zveřejňuje orientační tematické okruhy.
Informace učitele
K státní závěrečné zkoušce je třeba se přihlásit nejméně jeden měsíc před vypsaným termínem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.