IMK081 Vizuální kultura

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 4x za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 2. 15:50–17:25 N21, Pá 18. 3. 15:50–17:25 N21, Pá 22. 4. 15:50–17:25 N21, Pá 20. 5. 15:50–17:25 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kursu bude student schopen:
Definovat základní pojmy z oblasti vizuálních studií a znát jejich klíčové představitele.
Orientovat se v teoriích uplatňovaných při interpretaci vizuální kultury.
Interpretovat širokou škálu obrazů v intencích studií vizuální kultury.
Osnova
 • 1) Úvod. Co je vizuální kultura? Dějiny umění a teorie vizuální kultury. Její koncepty v USA a Velké Británii, v Německu, Francii a České republice. Problém zobrazení u E. H. Gombricha. Prehistorie vizuálních studií.
 • 2)„Pravdivý obraz“ a jeho historické proměny. Mimesis. Vizuální reprezentace skutečnosti podle N. Mirzoeffa a A. Gehlena. Analogie mezi těly a médii podle H. Beltinga. Teorie fotografického a filmového obrazu. Veristické postupy v malířství.
 • 3)Vizuální percepce. Linie, plocha a ornament. Nauka o barvách. Konstrukce obrazového prostoru a perspektiva. Optické iluze.
 • 4)„Vizuální jazyk“. Obrazová písma. Formy nonverbální komunikace. Výzkum gest. Warburgův obrazový atlas Mnemosyné.
 • 5)Jazyky umění. Vysoké (vznešené, sakrální, krásné…) a nízké (obyčejné, profánní, ošklivé…). Formy umělecké reprezentace. Nová média umění po roce 1945, jejich funkce v modernismu a postmodernismu. Preventivní kýč podle R. Scrutona. Jak obrazy vytvářejí smysl podle G. Boehma. Idea v umění – koncepty.
 • 6)Teoretická reflexe urbanismu, architektury a designu, jejich estetických a mimoestetických funkcí.
 • 7)Funkce obrazu. Skopofilie/voyeurství, jejich feministická kritika. Synestetické efekty. Virtuální realita a simulakra. Moc obrazů a vizuální reprezentace moci.
Literatura
  povinná literatura
 • Sturken, Marita - Cartwright, Lisa. Studia vizuální kultury. Praha : Portál, 2009. 471 s. ISBN 9788073675561.
  doporučená literatura
 • BERGER, John. O pohledu. Vyd. 1. Praha : Agite/Fra, 2009. 225 s (Edice vizuální teorie) ISBN 9788086603810.
 • Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha : Hermann & synové, 2004.
 • FILIPOVÁ, Marta a Matthew RAMPLEY. Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. 254 s. ISBN 9788087029268. info
 • Representation : cultural representations and signifying practices. Edited by Stuart Hall. 1st pub. London: SAGE Publications, 1997. 400 s. ISBN 0761954325. info
 • KESNER, Ladislav, ed. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech (2.rozšířené vydání). Jinočany: H & H, 2005. 372 s. ISBN 80-7319-043-5. info
 • The visual culture reader. Edited by Nicholas Mirzoeff. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xix, 737. ISBN 0415252229. info
 • AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2005. 325 s. ISBN 80-7331-045-7. info
  neurčeno
 • BELTING, Hans. Bild-Anthropologie : Entwürfe für eine Bildwissenschaft. 2. Aufl. München: Wilhelm Fink Verlag, 2002. 278 s. ISBN 3770534492. info
 • MIRZOEFF, Nicholas. An introduction to visual culture. 1st publ. London: Routledge, 1999. xi, 274. ISBN 0415158761. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu, max. 5 bodů. Výpočet známky: 2,7 bodu a méně = F, 2,75-3 = E, 3,05-3,3 = D, 3,35-3,65 = C, 3,7-3,95 = B, 4 body a více = A.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.