PG60B61 Presentation workshop

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Sucháček (lecturer)
Mgr. Petr Holík (lecturer)
Mgr. Veronika Něničková (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
PG60B61/01: Thu 12:30–14:05 G31, P. Sucháček
PG60B61/02: Thu 14:10–15:45 J21, I. Procházková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 39 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Předmět bude prakticky zaměřen na nácvik prezentačních a komunikačních dovedností. Studenti budou schopni připravit a realizovat jasně strukturovanou a poutavou prezentaci se zacílením na posluchače za pomoci moderních komunikačních technologií ale i bez nich v rámci zásad správného prezentování. Obsahem předmětu bude také nácvik interakce s publikem. Dále se budeme věnovat také netradičním formátům prezentování.
Syllabus
  • 1. Kdo jsou mí posluchači 2. Cíl prezentace 3. Struktura prezentace 4. Jak se tvoří správná prezentace 5. Jaké programy a nástroje využít pro tvorbu prezentace 6. - 11. Praktické nácviky 12. - 13. Netradiční formáty prezentování
Teaching methods (in Czech)
přednáška, praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
K zápočtu je nutná pravidelná docházka a minimálně jedno cvičné vystoupení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/PG60B61