DKKP_P_K7 Doktorandský seminář 7 (akademické psaní a prezentační dovednosti)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
DKKP_P_K1 Doktorandský seminář 1 && DKKP_P_K2 Doktorandský seminář 2 && DKKP_P_K3 Doktorandský seminář 3 && DKKP_P_K4 Doktorandský seminář 4 && DKKP_P_K5 Doktorandský seminář 5 && DKKP_P_K6 Doktorandský seminář 6
Úspěšné absolvování předmětů Doktorandský seminář 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
- Rozvoj dovedností spojených s akademickým psaním a dalšími formami zprostředkování výsledků výzkumu
- Samostatný výzkum a psaní disertační práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat pojmy: akademické psaní, odborný text;
- zhodnotit, o jaký typ odborného textu se jedná;
- zvolit adekvátní typ odborného textu s ohledem na potenciální recipienty;
- orientovat se v současných trendech v oblasti prezentace výsledků výzkumu, včetně popularizace vědy;
- aplikovat výše uvedené při psaní disertační práce a při dalších formách prezentace svého výzkumného projektu.
Osnova
 • - Akademické psaní
 • - Odborný text
 • - Současné trendy v prezentaci vědy
 • - Aplikace pravidel psaní odborného textu v rámci disertační práce
 • - Optimální prezentace a popularizace projektu disertační práce
 • - Teze disertační práce, autoreferát
Literatura
  povinná literatura
 • https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-na-citace-podle-iso-690-190635239
 • Zbyněk Fišer (2017): AKADEMICKÉ PSANÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/AKADEMICKÉ PSANÍ (poslední přístup: 3. 1. 2020)
 • Ukázka zpracování tezí disertační práce (Autoreferát): https://is.muni.cz/th/kwa1f/Autoreferat_disertacni_prace.pdf
 • Radovan Plášek (2014): Odborný text. MUNI PRESS. URL: http://www.munimedia.cz/book/5/pdf.pdf
  doporučená literatura
 • Doporučená struktura tezí disertační práce: https://is.muni.cz/www/glum/dtedi/index.html
 • http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/uzitecne-odkazy-a-online-kurzy/
Výukové metody
Vyhledávání, čtení, konzultace se školitelem, účast na společných přednáškách, samostatná práce na výzkumném projektu, prezentace výsledků práce před spolužáky, diskuse.
Metody hodnocení
- 50 % docházka
- Kapitola disertace nebo odborná studie opatřené poznámkami popisujícími strukturu argumentaci a volbu literárního stylu
- Teze disertační práce (Autoreferát) v požadované struktuře
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.