MUB_B026 Muzeum a identita

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 9:00–12:40 M21, Po 29. 3. 9:00–12:40 M21, Po 12. 4. 9:00–12:40 M21, Po 10. 5. 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci toho kurzu studenti budou schopni definovat vtah kulturní identity v návaznosti na muzejní instituce. Naučí se porozumět různým uplatněným způsobům budování a prezentace paměťových kulturních konstruktů nabídnutých pro identifikaci veřejnosti (jedincům i komunitám).
Výstupy z učení
Studenti získají teoretické poznatky aplikovatelné pro muzejní praxi.
Osnova
 • Muzea – institucionalizace kulturních jistot
 • Muzea – prostor pro ztotožnění se mnoha sociálních skupin a komunit
 • Muzea – databáze kulturních paměťových konstruktů
 • Muzea – smyslově dobře vnímatelná rekonstrukce vyselektovaných kulturních jevů
 • Muzea – účelová manipulace s kulturní pamětí
 • Definování kulturní identity a definování vztahu této identity k muzeím
 • Muzea – tvorba kulturních hodnot nabídnutých k individuální i kolektivní identifikaci
 • Muzeum – tvorba identity na základě muzealizovaných skutečností
 • Muzeum – kolektivní identita a tlak společenského systému
 • Muzeum a identita – specifický subjekto-objektový vztah
 • Různé konkrétní příklady budování individuální i kolektivní identity v muzeích
 • Příklady ztotožnění se s muzejními prezentacemi a paměťovými konstrukty
Literatura
  doporučená literatura
 • KANDERT, Josef: Muzea a kulturní identita – čí kulturní identita? MUZEUM. Muzejní a vlastivědná práce 51 / 2 / 2013 / s. 57 – 62
 • SZALÓ, Csaba: Sociologie formování sociálních identit.In: SZALÓ, Csaba a NOSÁL, Igor: Mozaika v rekonstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno 2003, s. 13 – 36.
 • TICHÁ, Jana (ed.): Muzeum a identia. Etnologické pohledy. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm 2016.
 • JÍROVÝ, Zdeněk: Postavení muzeí v místní a regionální kultuře. In: BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená: Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Jako 2003.
 • NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií: problematika míst. In: BENSA, Alban: Politika paměti: antologie francouzských společenských věd. Praha 1998.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška – zvládnutí přednesené látky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023.