C6245 Analytická chemie organických látek - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Helena Zavadilová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–11:50 C10/209
Předpoklady
! C6410 Organická analýza - praktikum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je praktické osvojení metod a technik analýzy a identifikace organických látek.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat kvalitativní elementární analýzu; metody na stanovení uhlíku a vodíku; dusíku; síry; vybrané instrumentální metody; bude umět prezentovat výsledky.
Osnova
  • 1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou. 6. Stanovení barviv metodou TLC. 7. ITP. 8. Gelová elektroforéza.
Literatura
  • FARKOVÁ, Marta a Pavel PAZDERA. Organická analýza - praktikum. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 9788021058170. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení
Metody hodnocení
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do praktika.
Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/C6245