C5240 Analytical Chemistry - seminar

Faculty of Science
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Machát, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Timetable
Fri 11:00–11:50 02004
Prerequisites
NOW ( C5230 Analytical Chemistry )
Knowledge of chemical calulations on the level of general and inorganic chemistry (1st and 2nd semester)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Calculations in analytical chemistry
Syllabus
 • Preparation of solutions
 • Calculations using chemical equations
 • Gravimetric stoichiometry
 • Titration stoichiometry
 • Acidobasic titrations
 • Complexometric titratons
 • Precipitation titrations
 • Oxidation-reduction titrations
 • pH calculations
 • Strong protolytes
 • Weak acids and bases
 • Amfolytes
 • Buffer solutions
 • Calculation of titration curves
 • Complex forming reactions
 • Precipitation reactions
Literature
 • Jančářová, Irena - Jančář, Luděk. Základní chemické výpočty. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002, 116 s., ISBN 80-7157-575-5
 • JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ and Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty (Chemical calculations). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 107 pp. ISBN 80-7157-201-2. info
 • JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ and Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty (Chemical calculations). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-7157-201-2. info
Assessment methods (in Czech)
Výpočty příkladů, závěrečný zápočtový test (započteno za 65% bodů)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2006/C5240