C8150 Bioenergetika - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 C02/121, St 10:00–11:50 C02/121
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
C8150/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kučera
C8150/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kučera
Předpoklady
NOW ( C8140 Bioenergetika )
Tento seminář probíhá paralelně s přednáškami z bioenergetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář má naučit studenty aplikovat fyzikálně chemické poznatky na kvantitativní problémy bioenergetiky. Zvýší si také svou zručnost při vědeckých výpočtech, zpracování a interpretaci experimentálních dat.
Osnova
  • Řešení zadaných položek z obdržených souborů bioenergetických problémů: 1. Výměna energie mezi systémem a okolím 2. Stavové funkce 3. Energetický obsah živin 4. Energetický výdej 5. Energetika chemických reakcí: adeninnukleotidová hotovost 6. Membránový transport: energetika a stechiometrie 7. Příklady analýzy transportních systémů 8. Protonmotivní napětí a jeho měření 9. Termodynamika redoxních reakcí 10. Kinetika redoxních reakcí 11. Stechiometrie oxidační fosforylace 12. Energetika fotosyntézy
Literatura
  • KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. info
Metody hodnocení
Jednosemestrový seminář v rozsahu 2 hod týdně. Jsou zadávány úlohy k samostatné domácí přípravě. Zvládnutí látky je ověřováno pravidelnými krátkými testy, při kterých je možno používat jakýchkoli vlastních informačních zdrojů.
Informace učitele
Kromě účasti na výuce je k udělení zápočtu zapotřebí získat více než 50 % maxima bodového hodnocení průběžných testů. Při nesplnění této podmínky je nutno psát zápočtový test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.