M0001 Matematika kolem nás

Faculty of Science
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Supplier department: Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
M0001/01: Thu 14:00–15:50 M1,01017, E. Fuchs
Prerequisites (in Czech)
Předmět nevyžaduje vysokoškolské znalosti matematiky
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student získá základní informace o tom, v jakých souvislostech se matematika uplatňuje a využívá nejen v ostatních přírodovědných předmětech,ale i v umění, architektuře. lingvistice apod.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah jednotlivých seminářů bude upravován a aktualizován v jednotlivých semestrech podle složení lektorského sboru, který bude v jednotlivých letech obměňován.
Literature
    recommended literature
  • GLEICK, James. Chaos :vznik nové vědy. Translated by Jaroslav Sedlář - Renata Kamenická. [1. vyd.]. Brno: Ando Publishing, 1996. 349 s. ISBN 80-86047-04-0. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka bude vedena seminární formou, povedou ji pracovníci různých oborů z různých pracovišť.
Assessment methods (in Czech)
Absolventi kursu vypracují krátkou seminární práci o tématech, která je nejvíce zaujala.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2012/M0001