Bi2090c Vertebrate phylogeny and diversity - practical course

Faculty of Science
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
Bi2090c/01: Tue 12:00–13:50 D36/225, T. Bartonička, J. Sychra
Bi2090c/02: Tue 14:00–15:50 D36/225, T. Bartonička, J. Sychra
Bi2090c/03: Wed 14:00–15:50 D36/225, T. Bartonička, J. Sychra
Prerequisites (in Czech)
NOW ( Bi2090 Verteb. phylog. & divers. )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Identification of characteristic species of particular vertebrate groups focused on the central European fauna.
Syllabus
 • 1. Primary aquatic vertebrates, morphology, system, identification features 2. Lampreys and sturgeons. 3. Non cyprinids (non carps) 4. Cyprinids (carps) 5. Analysis of fish morphology and anatomy 6. Amphibians 7. Reptiles 8. Birds, morphology, system; aquatic birds (divers, grebes, cormorants and pelicans, herons, bitterns and storks, swans, gees and ducks) 9. Birds II: other Non-passerines 10. Birds III: Passerines 1 11. Birds IV: Passerines 2 12. Mammals, morphology, system; Insectivores and bats 13. Mammals II: rodents, hares and rabbits 14. Mammals III: carnivores and ungulates
Literature
 • Čihař J., Malý J., 1978: Sladkovodní ryby. SZN Praha.
 • Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů
 • ZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s. ISBN 8020900535. info
 • Balát F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia Praha.
 • Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia Praha.
 • Černý W., Drchal K., 1990: Ptáci. Aventinum Praha.
 • Anděra M., Horáček I., 1982: Poznáváme naše savce. MF Praha.
 • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-85617-16-1. info
 • Pelikán J., Gaisler J., Rödl P., 1979: Naši savci. Academia Praha.
Teaching methods
Theoretical principles of identification of vertebrate species occurring in the Czech Republic, material identification (preparations)
Assessment methods
four tests, identification of vertebrates
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2016/Bi2090c