23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Vincent Földes
4. 1. 2019 17:18nové
Dobrý den,
v textu je uvedeno, že výukové bloky jsou obvykle v pátek, znamená to tedy, že jsou každý pátek v semestru? A je účast na všech blocích povinná?
9. 1. 2019 00:23nové

Dobrý den,

strutkura studijního programu je taková, že až na naprosté výjimky probíhá výuka formou přednášek, na nichž účast není povinná. Pro lepší představu se můžete na stránkách:

https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?obdobi=7343&fakulta=1422&uzel=1690690&rek=ap

seznámit se strukturou celého tohoto programu a časovými dotacemi jednotlivých předmětů. Časové zatížení se liší podle semestrů a podle toho, jakou strategii si zvolíte ohledně sbírání potřebných kreditů za povinně volitelné předměty a jejich rozložení do celého studia. Můžete však očekávat, že výuka (opakuji, že z drtivé většiny formou nepovinných přednášek) probíhá v semestru, rozděleném na 13 týdnů, cca v 7-10 týdnech.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
Vincent Földes
9. 1. 2019 20:11nové

Děkuji za odpověď , nicméně jste mi neodpvěděl úplně. Zajímalo by mě jak často probíhá v kombinovaném studiu výuka, např. jestli se je jednou za dva týdny během pátku a soboty, nebo třeba jednou za týden během pátku?

S pozdravem,
Vincent Földes
9. 1. 2019 20:48nové

Dobrý den,

většina výuky probíhá v pátek v tematických blocích, některé předměty ale mohou mít odlišný rozvrh (např. celá výuka se koncentruje do tří dnů v jednom týdnu). V sobotu výuka neprobíhá.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
Barbora Syberová
21. 1. 2019 18:10nové

Dobrý den,

je studium vhodné i pro absolventy střední školy, nebo je nutná praxe v oboru?

Děkuji,
Syberová
22. 1. 2019 20:18nové

Dobrý den,

praxe v oboru nutným požadavkem není. Samozřejmě asi jako všude předchozí zkušenost s oborem studium usnadňuje, rozhodně to však není tak, že by bez ní byly Vaše šance na úspěšné dostudování sníženy. V každém roce u nás úspěšně absolvuje řada studentů a studentek, kteří žádnou praxi v tomto oboru nemají.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
9. 2. 2022 14:30nové

Dobrý den,

ráda bych věděla, zda je tato odpověď stále aktuální a já se tak mohu na tento obor přihlásit bez potřebné praxe v oboru tzn. po střední škole?

Předem děkuji za odpověď

Markéta Stránská
9. 2. 2022 15:33nové

Vážená paní Stránská,

tato odpověď pořád platí, takže máte-li o studium zájem, nedostatek praxe v oboru rozhodně není překážkou.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
Klára Cal
24. 6. 2019 15:29nové
Dobrý den, můžu se zeptat po kterém oboru na Pf je možno podat přihlášku na práva ? 

Fakulta nabízí 5 bakalářských oborů, ale ani u jednoho není uvedeno jakožto navazující studium právo, ale je to veřejná správa. Když rozkliknu navazující mgr obor veřejná správa, tak jako navazující studium zde není uvedeno nic. 

Otázka zní : po absolvování kterého oboru na Pf je možno podat přihlášku na práva ? 

Děkuji 

24. 6. 2019 17:45nové

Dobrý den, máte-li na mysli magisterský studijní program Právo a právní věda (tj. ,,klasická práva", která jsou předpokladem pro výkon ,,klasických" právnických profesí jako je soudce, státní zástupce, advokát atd.), pak tento je pětiletý a realizuje se v jediném oboru (Právo). Žádný bakalářský studijní program, který by mu předcházel a který by byl pro něj podmínkou, tak nenaleznete. Přihlašuje se do něj tedy přímo, bez povinnosti úspěšného absolvování předchozího bakalářského studia. Bakalářské studijní programy a na ně navazující magisterský studijní program Veřejná správa jsou samostatná větev studia na Právnické fakultě, určená primárně pro ty, kteří nechtějí vykonávat ,,klasická" právnická povolání (k tomu je úspěšné absolutorium ani neopravňuje), ale kteří chtějí vykonávat povolání, u nichž se určitá znalost práva vyžaduje (úředníci, policisté atd.).

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
22. 3. 2020 15:36nové
Dobrý den,
plánuje se v budoucnu otevřít ještě také jiný navazující magisterský obor než Veřejná správa?
Děkuji Vám předem za reakci.
22. 3. 2020 17:15nové

Dobrý den,
nemám žádné poznatky o tom, že by se v současné době nějaký takový další navazující program chystal. Možná se ale zkuste obrátit ještě na proděkana pro bakalářské a navazující magisterské studium (https://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/organy-fakulty/kolegium-dekana/), já v této otázce nejsem relevantní zdroj.

V dokonalé úctě,

J.P.
Saskia Kolesárová
9. 2. 2022 20:37nové

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať či je potrebné dokladovať úroveň českého jazyka nakoľko som slovenka (ak áno tak aká úroveň je potrebná. A ešte by som sa chcela spýtať či sa sú nejaké prednášky v anglickom jazyku (ak áno sú povinné celé 3 roky?) ..

Za odpoveď vopred Ďakujem
Kolesárová
7. 3. 2022 17:39nové

Vážená paní Kolesárová,

výuka probíhá v českém jazyce, nicméně ze strany studentů je plnění studijních povinností ve slovenském jazyce přípustné a v praxi žádný problém nečiní. Mezi povinnými předměty je i cizí jazyk dle Vašeho výběru, nicméně všechny odborné předměty jsou, jak výše uvedeno, vyučovány v češtině.
8. 1. 2023 18:10nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda absolvování tohoto oboru opravňuje k výkonu profese vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství, soudního tajemníka nebo soudního vykonavatele, nebo je třeba absolvovat přímo program Vyšší soudní úředník. Případně by mě zajímalo, na jaké pozice v resortu MS dosáhnu absolvováním tohoto oboru. Mockrát děkuji
Jitka Přikrylová
15. 1. 2021 20:32nové

Dobrý den,

mám dva dotazy, které bych velmi ocenila, kdybych na ně dostala v blízké době odpovědi.

1. Kolik procent z cekového objemu studia je věnováno kriminalogii a kriminalistice?
2. Jak moc je studium náročné na paměť? Mám na mysli jestli bude kladen důraz na čísla zákonů a jejich přesné citace, nebo více na porozumění.

Předem moc děkuji
A těším se příští týden na online shledání při Dni otevřených dveří.

Jitka
18. 1. 2021 10:38nové

Vážená paní Přikrylová,

těší nás Váš zájem o studium na naší fakultě. K vašim dotazům uvádím následující:

1. nedokáži Vám to spočítat procentuálně, ale vzhledem k právnímu zaměření studijního programu je výuka kriminalistiky a kriminologie objemově relativně malá. Abyste si mohla udělat přesnou představu, katalog všech povinných i povinně volitelných předmětů (ty není třeba absolvovat všechny, postačí jich jen tolik, abyste dohromady za celé studium získala potřebný počet kreditů) je dostupný v přehledné podobě zde:

https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?fakulta=1422&uzel=2398378&rek=ap&obdobi=8023

2. Ačkoliv se samozřejmě nároky jednotlivých vyučujících v tomto ohledu od sebe liší, myslím, že si na základě vlastní zkušenosti bývalého studenta a současného pedagoga na PrF MUNI mohu dovolit obecně říci, že memorování znění textu zákonů se u nás primárně nevyžaduje. Samozřejmě, že znalost obsahu právních předpisů v určité míře nutná je a že u některých základních institutů či legálních definic se neobejde bez znalosti jejich přesného znění, nicméně důraz je kladen na pochopení obsahu práva v daném právním odvětví, orientaci v systémových vazbách, základních zásadách odvětví atd.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
za PrF MUNI