23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Beat Šoborová
28/11/2018 16:26new
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně oboru na PdF, konkrétně přírodopis se zaměřením na vzdělávání. Ráda bych studovala biologii a angličtinu, jenže jsem biologii našla jsem na PřF. Jaký je rozdíl mezi těmito obory? Pokud se přihlásím na přírodopis, budu moct po absolvování studia učit pouze na ZŠ a na SŠ ne?
5/12/2018 07:39new
Dobrý den.
Ano, po absolvování navazujícího magisterského programu Učitelství přírodopisu pro ZŠ na PdF MU je absolvent aprobován k výuce přírodopisu na základní škole, ne však k výuce biologie na SŠ. Pokud chcete učit biologii na střední škole, je třeba studovat na PřF MU.
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Vítek Vlček
1/2/2020 17:30new
Jestli tomu tedy dobře rozumím, pokud člověk studuje Přírodopis ze zaměřením na vzdělávání, není možné po bakalářovi navázat na magisterský obor Učitelství biologie pro SŠ na PřF? A pokud bych na PedF studoval daný přírodopis a Angličtinu se zaměřením na vzdělávání, je jediné možné pokračování učitelství pro ZŠ, či se dá poté studovat Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ na Filozofické fakultě?
2/2/2020 11:58new
Dobrý den. Na to já Vám bohužel neumím odpovědět . Obě Vaše otázky musíte prosím směřovat na poradce programů, které byste chtěl po bakalářském studiu dále studovat. Obraťte se tedy prosím na filozofickou fakultu a přírodovedeckou fakultu. Oni musí mít jasná kritéria pro přijetí k magisterskému studiu, stejně jako je má program Učitelstvī přirodopisu pro základní školy na pedagogické fakultě.
S pozdravem Mgr. Blažena Brabcová, Ph. D.
Jan Sýkora
8/1/2023 15:43new

Promiňte, ale pokud správně rozumím formulaci na webových stánkách, kterou níže cituji, tak by mělo být možné po vystudování Přírodopisu se zaměřením na vzdělávání vyučovat i na SŠ.
"Absolventi jsou připraveni pro navazující magisterské studium příslušného oboru, učitelství daného oboru pro základní školy či učitelství daného oboru pro střední školy."

Děkuji,
Sýkora
Eliška Chrástková
9/2/2019 11:39new
Dobrý den chtěla jsem se zeptat, zda je možné na PdF studovat dálkovým studiem a na kterých oborech?.
Děkuji, a přeji hezký den.
12/2/2019 15:26new

Dobrý den, ano, na některých oborech je to možné.

Zde na tomto odkazu najdete všechny kombinované studijní programy, které lze na PdF studovat: https://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog

Nicméně, bakalářské studium Přírodopisu se zaměřením na vzdělávání ani navazující magisterské studium Učitelství přírodopisu na ZŠ pro 2. st. dálkově studovat na naší fakultě nelze. S pozdravem Blažena Brabcová
klára kučerová
23/1/2021 17:38new
dobrý den, není možné toto studium kombinovat s jiným oborem než hudební výchovou?
28/1/2021 15:35new
Dobrý den.
Program Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je jistě možné kombinovat i s jinými "předměty" než s hudební výchovou...
Zeměpis, výchova ke zdraví, chemie, ...
O jaký předmět máte prosím zájem?
B. Brabcová
Anežka Uttendorfská
28/9/2021 23:02new
Dobrý den, ráda bych studovala biologii a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Je tato kombinace možná?
29/9/2021 15:27new

Dobrý den.
Obrátila jste se na poradce pro studijní obor pro budoucí učitele přírodopisu na základní škole. Nikoliv na střední. Kombinace s přírodopisem naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium/23919-prirodopis-se-zamerenim-na-vzdelavani

Pro učitelství biologie na střední školy jsou obory na Přírodovědecké fakultě MU.
S pozdravem B. Brabcová
Vojta Martinek
15 January at 10:50new
Dobrý den, na oboru žádám o prominutí přijímací zkoušky, ale zároveň bych se chtěl pokusit o 2 termíny přijímacích zkoušek, což znamená, že musím odeslat přihlášku 14 dní před 1. termínem. Do tohoto termínu, ale nejsem schopen dodat včast potvrzení ze školy o prospěchu, protože se nám ještě neuzavřely známky.
Mohu dodat potvrzení ze školy až po odeslání přihlášky?
Martinků