23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

5/6/2019 20:03new

Vážená magistro Buchtová,

rád bych se zeptal, zda je zapotřebí mít v prvním semestru studia němčinu minimálně na úrovni B1 pro možnost absolvovat předmět Němčina pro pedagogy C (https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/JVp033) v rámci učitelské propedeutiky.
6/6/2019 18:42new
Dobrý den,
Já Vám bohužel poradím pouze s předměty, které nabízí naše katedra. Když jsem si ale rozklikla odkaz předmětu, tak v prerekvizitách je tato informace:
"Deutschkurs auf dem Sprachniveau B2. Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs sind Kenntnisse auf dem Nivaeu B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens."
Proto soudím, že je to, jak píšete: předpokladem je znalost němčiny na úrovni B1. Nejlépe se ale obraťte na vyučující předmětu.
Lam Nguyenova Thi
21/6/2021 09:47new

Vážená magistro Buchtová,
chtěla bych se zeptat jak často probíhá výuka u kombinovaného studia a zdali je povinná.

Moc Vám děkuji.
S pozdravem,
Nguyenová
21/6/2021 10:58new
Dobrý den,
výuka probíhá každý druhý pátek, celkem je to 6 pátků za semestr. Předměty společného základu a volitelné předměty bývají rozvrhovány v blocích, většinou v sobotu, bývá to jedna až dvě soboty v semestru. U seminářů nabízených katedrou anglického jazyka je docházka povinná.
Michaela Bezwa
4/1/2022 16:10new
Lower secondary school a učitelství pro ZŠ
Dobrý den, jaký je prosím rozdíl mezi navazujícími magisterskými obory: Lower Secondary School English Language Teacher Training a Učitelství anglického jazyka pro základní školy ?

A je možné se na některý z nich přihlásit, i přestože mám bakaláře ze žurnalistiky na UK? Nakolik jsou podmínky stanové zákonem přísné v případě takové kombinace? Je nutné studium pedagogiky od Bc. ? Děkuji Vám za odpověď.

4/1/2022 17:00new
Dobrý den,
studium v programu Lower Secondary School English Language Teacher Training je placené. Náplň programu je shodná s programem Učitelství anglického jazyka pro základní školy, pouze jazyk výuky se liší: v anglickém programu jsou všechny předměty společného základu vyučovány v anglickém jazyce.
Kopíruji podmínky pro přijetí:
Studium je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.
Tyto podmínky platí jak pro Lower Secondary School English Language Teacher Training , tak pro Učitelství anglického jazyka pro základní školy. Pokud byste si tedy chtěl toto studium zapsat, musíte nejdříve absolvovat některý z vyjmenovaných bakalářských oborů.
Jiří Wurst
24/2/2022 18:11new
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli nutnost absolvovat některý ze zmíněných studijních programů platí i v případě, že se uchazeč hlásí na tento program jako na vedlejší (tedy nikoliv na hlavní či jednooborový). Studijní program, na který bych se chtěl hlásit jako na hlavní, se totiž vyučuje pouze ve sdružené podobě a musím si k němu přibrat i vedlejší. Váš program mě jako vedlejší zaujal nejvíce, avšak pokud bych musel splnit ještě další podmínky pro přijetí přihlášky (co se týče absolvovaného studia), tak by to mělo významný vliv na moje rozhodování.
24/2/2022 20:36new
Dobrý den,
Následné magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro základní školy je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.
Tato podmínka platí, pokud si anglický jazyk vyberete jako hlavní i jako vedlejší obor.
Aneta Bielasová
04 March at 12:39new
Dobrý den, mám několik dotazů, zkusím stručně a předem děkuji.
1. Chápu správně, že uznávání předmětů (zápočtů i zkoušek) je jen formalita, pokud odpovídá způsob ukončení a počet kreditů? A nevadí ani, že jsem předměty absolvovala před 12 lety?
2. Počítá se jako praxe i výuka na nižším stupni víceletých gymnázií? Mám poslední prac. zkušenost z 2020/21, takže bych nemusela na žádnou ze 3 praxí? Případně počítala by se praxe z prvního stupně (AJ)?
3. Mám si podat přihlášku na český obor i pokud budu muset platit školné (doba studia předchozího nMgr oboru delší než 3 roky)?
4. Je nějaký seznam okruhů ke státnicím?
5. Přijímací zkouška je pouze test viz ukázka? Je k ní nějaká doporučená literatura?
05 March at 16:32new
Dobrý den,
budu odpovídat postupně.
1) O uznání předmětů žádáte přes Informační systém, pokud se z velké míry shoduje obsah kurzu, a pokud odpovídá počet kreditů a způsob ukončení, budou Vám předměty uznány. Více informací naleznete zde:
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/20-uznavani-predmetu
V Pokynech děkana č. 1/2014 není zmíněna nutná doba od absolvování předmětu.
2) Na tento dotaz bohužel neumím odpovědět, to byste se musela obrátit na jednotlivé vyučující
3) Je na Vás, na který obor si podáte přihlášku. Pokud si podáte přihlášku na obor akreditovaný v AJ, budete absolvovat i předměty společného základu v AJ. Školné v tomto programu je 2400 eur za akademický rok.
4) Okruhy ke státnicím najdete na webu katedry:
https://kajl.ped.muni.cz/
https://kajl.ped.muni.cz/current-students/study-programmes-information/lower-secondary-school-english-language-teacher-training-nmgr-single-subject/state-exam-format
5) Přijímací zkouška sestává ze dvou písemných testů: z pedagogiky a psychologie, a oborový test z AJ. Více informací naleznete zde:
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/podminky-a-kriteria-prijeti-ke-studiu#aj
Jolana Růžičková
15 January at 22:49new
Dobrý den,
jsem lehce zmatená a proto bych se chtěla zeptat. V průchodu studijním plánem je jako Cizí jazyk uvedena Němčina pro pedagogy II, můj dotaz tedy je, zdali je tento předmět povinný či povinně volitelný.
17 January at 11:34new
Dobrý den,
při studiu musíte absolvovat i jeden z Vámi vybraných cizích jazyků, němčina je jeden z nich. Jedná se tedy o povinně volitelný předmět.
Podrobné informace k programu naleznete zde:
https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/nabidka-studia/23863-ucitelstvi-anglickeho-jazyka-pro-zakladni-skoly
Pokud si rozkliknete položku "Předměty - příklad průchodu studiem", uvidíte všechny povinné předměty a některé vybrané povinně volitelné předměty:
Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty
Jolana Růžičková
27 January at 15:52new
Dobrý den, 

ale ve výběru povinně volitelných se nachází pouze jazyk německý 2. 

28 January at 20:09new

Ano, tam vidíte PŘÍKLAD průchodu studiem. Studenti se po přijetí zaregistrují do Informačního systému a vidí potom všechny nabízené předměty. Kopíruji některé z nich:

JVk041 Ruština pro pedagogy I (jaro 2024)

JVk051 Španělština pro pedagogy I (jaro 2024)

JVk061 Francouzština pro pedagogy I (jaro 2024)

JVk031 Němčina pro pedagogy I (jaro 2024)
Ludmila Píšková
12 January at 12:20new
Dobrý den, hledám pro mne nejschůdnější variantu pro učitelství AJ na. prvním stupni ZŠ. Mám pouze maturitu a certifikát z AJ.
17 January at 10:11new
Dobrý den,
kvalifikaci k výuce na prvním stupni základních škol lze získat absolvováním pětiletého magisterského programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ten lze studovat v prezenční i kombinované formě (výuka probíhá v pátky nebo soboty). V rámci tohoto studia si potom můžete zvolit AJ jako specializaci.
Více informací naleznate zde:
https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/23830-ucitelstvi-pro-1-stupen-zakladni-skoly
Petr Kment
last modified 19/6/2021 18:20 new
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s druhým jazykem v tomto oboru. Je povinný? Nahlédnul jsem do informací o oboru a a pokud se nemýlím, jedná se o povinně volitelný předmět. Těchto povinně volitelných předmětů je ale v tomto bloku několik, bylo by tedy možné si popřípadě vybrat jiné? Přicházím z FPE v Plzni, kde jsme také měli povinně volitelné předměty, ale bylo nutné splnit pouze několik z nich. Děkuji za případnou odpověď.
19/6/2021 18:31new
Dobrý den,
v průběhu studia musíte absolvovat i seminář z cizího jazyka. Tyto semináře nabízí Centrum jazykového vzdělávání a na výběr je několik cizích jazyků.
V programu je také několik povinně volitelných předmětů, sám si zvolíte, které z nich si zapíšete.
Petr Kment
19/6/2021 18:33new

Vážená paní magistro,

moc děkuji za odpověď. V Plzni jsem studoval jako druhý cizí jazyk ruštinu, je k dispozici i na Masarykově univerzitě? Děkuji.
19/6/2021 18:36new
Dívám se na nabídku Centra jazykového vzdělání a ruštinu tam vidím. Nevím, jestli se budete moci na jejich nabídku také podívat, když ještě nejste zapsaný do studia, můžete to zkusit:
https://is.muni.cz/predmety/katalog?verze=new;volby=pracoviste:14419396%40radio_pracoviste:3%40vc_vyp:1%40fakulta:1441;zpet=..%2Flide%2Fpracoviste