23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Bajínek Novotnická
17/2/2019 14:02new
Dobrý den,
měla bych zájem o sdružené studium českého jazyka a literatury a žurnalistiky, ale zjistila jsem, že každý obor se studuje na jiné fakultě. Jak probíhá takové studium? Za odpověď předem děkuji. Novotná B.
11/3/2019 16:02new
Dobrý den,
mezifakultní studium probíhá podle studijních plánů pro vybrané studijní programy. Jelikož se všechny povinné kurzy programu Český jazyk a literatura učí v paralelních skupinách, neměl by být problém ani se stavením rozvrhu.
Veronika Tesařová
26/3/2021 17:14new
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu studovat hlavní obor i když jsem se nedostala na vedlejší? Hlásím se přes sdružené studium.
30/3/2021 16:50new

Vážená paní Tesařová,

těší nás Váš zájem o studium na naší fakultě.

Hlásíte-li se do sdruženého studia, je třeba splnit podmínky přijetí do obou studijních plánů. Pokud byste splnila podmínky přijetí pouze do hlavního plánu a nesplnila podmínky přijetí vedlejšího plánu, nebyla byste přijata ke studiu.

Budete-li se chtít zeptat na cokoli dalšího, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Lucie Martínková
Přijímací řízení FFMU
Tereza Hellerova
19/8/2021 22:17new
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak to je s přijetím bez přijímacích zkoušek na tento obor pro akademický rok 2021/2022. Momentálně je v "podmínkách přijetí" napsáno, že u tohoto programu není možné zkoušku prominout. Ovšem v dokumentu, kde jsou sepsané všechny programy, u kterých je prominutí zkoušky možné, tento program zahrnutý je. Nevím tedy, co z toho je platné.
24/8/2021 08:43new

MIlá Terezko,
na náš obor (teď myslím bakaláře, bez specializací) mohou být přijati studenti s prospěchem do 1,5 (včetně). Problém je bohužel v tom, že jste - pokud jde skutečně o žádost, a ne jen o upozornění na naše nesrovnalosti - měla žádost podat dřív. Na webových stránkách FF:
"Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií (v úředně ověřených kopiích) je třeba vložit nejpozději do 28. 2. 2021 do e-přihlášky (skeny) či zaslat do 28. 2. 2021 (den odeslání) na adresu (studijní odd. FF)."

Uchazeči na našich stránkách momentálně najdou informace k letním dodatečným přijímacím řízením, k Bc programu Český jazyk a literatura konkrétně zde: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24471-cesky-jazyk-a-literatura

Protože program Český jazyk a literatura nabídl v dodatečných přijímacích řízeních ze solidarity s programem Nizozemština pouze několik míst a uchazeči se do programu mohli hlásit pouze jako do vedlejšího plánu v kombinaci s programem Nizozemština v hlavním plánu, rozhodli jsme, že v těchto dodatečných řízeních nebude možno prominout přijímací zkoušku.

Pokud byste měla nějaké další dotazy, napište.
Hezký den
Hana Žižková
Tereza Hellerova
8/9/2021 18:14new
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď. V předchozí zprávě jsem se spletla, měla jsem na mysli rok 2022/2023.
Ale měla bych ještě jeden dotaz. Berou se v přijímacím řízení v potaz známky na maturitním vysvědčení?
10/9/2021 09:24new

Milá Terezko,

maturitní vysvědčení se nepočítá. Je to jen po pololetní vysvědčení ve 4. ročníku (včetně). Mělo by Vám to však potvrdit studijní oddělení. My jsme jen vybírali, zda faktor vysvědčení a konkrétní předměty akceptujeme pro prominutí zkoušky.
Hezký den

Hana Žižková
Tereza Hellerova
8/4/2022 17:31new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli, když mi byla prominuta přijímací zkouška na obor Český jazyk a literatura, který jsem do přihlášky uvedla jako primární, má cenu účastnit se přijímací zkoušky na obor Anglický jazyk a literatura, který jsem v přihlášce uvedla jako druhou možnost (v kombinaci s Českým jazykem a literaturou)?
11/4/2022 08:54new
Milá Terezo,
je to spíš dotaz na studijní oddělení, zkuste napsat jim, poradí Vám. Já řeším spíš záležitosti již přijatých studentů.
Hezký den
Hana Žižková
František Bosák
01 March at 15:18new
Dobrý den,
rád bych se zeptal k oboru čeština, kde a zda vůbec je k nalezení seznam doporučené literatury z Čj?
Děkuji za odpověď Bosák F.
03 March at 12:47new
Dobrý den,
seznamy četby k jednotlivým kurzům z české literatury najdete na webových stránkách ÚČL: https://ceska-literatura.phil.muni.cz/studium/informace-pro-studenty/seznamy-cetby-k-jednotlivym-kurzum
15/2/2019 18:42new
2/13
Toto studium je pouze pro ty, kterým nevadí arogantní a povýšenecké chování vyučujících (Zejména u předmětu Úvod do českého jazyka, ale i 90 % dalších). Vyžaduje se od Vás absolutní bezchybnost. A pokud studium zdárně dokončíte, nemáte de facto žádné uplatnění - po získání titulu bc. už vůbec ne. Studuji na jiné univerzitě stejný obor, který se nedá s tímto srovnávat!
14/3/2019 10:06new
3/3
Milá Markéto,
dovolte mi, abych reagovala na příspěvek. Osobně jsem se s arogantním vystupováním u vyučujících nesetkala. Vyučující jsou odborníci na svém místě, do toho zapadá i vstřícný přístup ke studentům. Pokud student bere studium vážně a své povinnosti si svědomitě plní (všechny podmínky pro ukončení předmětů jsou vždy stanoveny na začátku semestru), není problém obor dostudovat. Nemohu souhlasit s tvrzením, že po ukončení studia nemáte žádné uplatnění. Studiem Českého jazyka a literatury získáte znalosti širokého rozsahu a záleží na každém studentovi, do jaké sféry zamíří (např. nakladatelství, média, lektorské kurzy). Počítá se též, že studenti budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Student má možnost si zvolit např. obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ. Tím se pole působnosti rozšiřuje, protože předměty v tomto oboru nabízejí maximální rozvoj pro dráhu středoškolského učitele.
14/3/2019 12:57new
4/4
Je zajímavé, jak se můžou pohledy na jedno a totéž prostředí lišit. V žádném případě nikomu nechci brát právo na jeho názor, ale ráda bych jako protiváhu přidala svoji zkušenost, protože si myslím, že si to tento obor (stejně jako potenciální budoucí studenti) zaslouží. Vždy, když mluvím o ÚČJ, tak zmiňuju, jak oceňuju jeho "lidskou stránku". Nejen studentů mezi sebou, ale právě i vyučujících ke studentům. Osobně jsem se vždy setkala především s podporou a porozuměním. Studium to není pro každého – a je náročné, ale pokud má člověk opravdu zájem, najde tu pomoc při studiu i podporu při rozvíjení vlastních zájmů v rámci oboru. Další věc, kterou oceňuji je vstřícnost ke změně a novým nápadům. Zároveň jsem se zatím nesetkala s tím, že bychom já či mí kolegové ze studií měli nějaký zvláštní problém najít práci po – ale třeba už i při studiu. (Rozumím, že si uplatnění nenajde každý, ale pro většinu to problém není a tvrzení, že se stejným oborem na jiné univerzitě se uplatníte lépe, je poněkud zvláštní.) Právě naopak, už za studia je možné dělat např. nejrůznější korektorské práce, copywriting nebo se zaměřit na výuku češtiny pro cizince, po které je obrovská poptávka. Nejeden z mých kolegů už po obdržení bakalářského titulu učil na částečný úvazek na střední škole, pomáhal středoškolákům připravit se na maturitu apod. Nejednu praxi pro studenty zařizuje i ústav samotný.
14/3/2019 16:53new
3/3
Velmi ráda bych ve své reakci shrnula docela jiné zkušenosti ze studia českého jazyka, jak bakalářského tak magisterského stupně. V úvodních hodinách vyučující upozornili, že studium bude náročné, a vysvětlili způsob klasifikace a podmínky postupu do dalších ročníků. Během studia jsem pak nikdy nebyla odmítnuta, potřebovala-li jsem radu či konzultaci, chtěla nahlédnout do "nepovedených" testů a potřebovala k nim vysvětlení. Také po ukončení studia jsem se nejednou obrátila s odborným dotazem na své již bývalé vyučující a vždy jsem dostala fundovanou a laskavou odpověď.
Otázkou pro mne zůstává, proč Markéta Drápelová studuje na jiné univerzitě stejný obor, je-li přesvědčena, že po jeho absolvování nenajde žádné uplatnění, a v čem spočívá odlišnost stejného oboru na dvou různých univerzitách.
20/3/2019 12:43new
2/2
Obor český jazyk a literatura je rozhodně náročný, ale pamatuji si, jak na to v prvním semestru vyučující upozorňovali. Je třeba pravidelné přípravy na semináře, samostudium, četba, pravidelná docházka. To vše náročné zkrátka je. Zvláště v případě, kdy chce student vše svědomitě plnit. Nedoporučovala bych tento obor tedy pro ty "co se nedostali na jinou školu, tak půjdou třeba na češtinu, protože česky přeci umí". S výše zmíněným názorem slečny Markéty nemohu souhlasit. S arogantním přístupem učitelů jsem se nesetkala (vlastně je to úplně naopak - lidé jsou milí, ochotní a zábavní), uplatnění je podle mého názoru dostatečně široké (pokud si někdo myslí opak, je tu stále možnost studia dvou oborů). Za sebe musím říct, že se do školy každý den těším a rozhodně bych češtinu neměnila.
last modified 17/2/2021 16:07 new
1/1
S tím bych si dovolil nesouhlasit. Studium jsem absolvoval, s arogantním chováním jsem se nesetkal a uplatnění mám velmi dobré.