23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Michaela Mentziková
17/2/2019 10:11new

Dobrý den,
je možné po ukončení magisterského studia vyučovat na těchto typech škol: vyšší stupeň gymnázia, střední školy.

Děkuji Mentziková
17/2/2019 10:49new
Po absolvování bakalářského studia programu Ruská studia je možné pokračovat v neučitelském studiu (program Ruská studia se specializacemi na Překladatelství nebo Ruská kulturní a filologická studia) nebo v učitelském studiu Učitelství ruského jazyka pro střední školy. Poslední zmíněné Vás opravňuje k vyučování na středních školách a na 2. stupních základních škol.
Veronika Jandáčková
21/11/2019 08:41new
Dobrý den,
jakým způsobem lze nakombinovat obory ruský jazyk a výtvarná výchova tak, abych po ukončení magisterského studia mohla vyučovat na vyšším stupni gymnázia a středních školách.
Děkuji za odpověď
21/11/2019 10:26new
Bakalářský stupeň Ruských studií je neučitelský. Učitelství je možné studovat až v navazujícím magisterském studiu. Bohužel výtvarná výchova se na filozofické fakultě nevyučuje a kombinovat studium učitelsví ruštiny na filozofické fakultě a učitelství výtvarné výchovy na pedagogické fakultě v této chvíli možné není. Zda to bude možné v budoucnu, kdy budete přecházet z bakalářského do navazujícího magisterského studia, nelze momentálně říci.
11/9/2020 11:05new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možné uznání předmětů z oboru Lektorství ruského jazyka na Pdf Muni. Letos v únoru, jsem neúspěšně ukončila studium v 7. semestru. Děkuji za Vaši odpověď.
11/9/2020 12:51new
Milá kolegyně,
uznávání předmětů z přechozích studií je samozřejmě možné, ale v tomto případě by se posuzovalo u každého předmětu zvlášť, do jaké míry jeho náplň, rozsah a ukončení odpovídají požadavkům v našich předmětech. Tedy pricipiálně to možné je, ale žádné konkrétní záruky Vám takto dát nemohu.
14/9/2020 10:59new
Tyto faktoru posuzují vyučující předmětu? Není možné se tedy dostavit např. na studijní odd., kde se porovnají sylaby předmětů, kde se zjistí možnosti.
2/11/2020 14:38new

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala na podrobnosti ohledně oborové zkoušky a to zejména, jaká se doporučuje literatura, která by mě dokázala na zkoušku připravit.

Moc Vám děkuji a s pozdravem,

Pokorná Nikola
2/11/2020 15:43new
Milá paní kolegyně,
těší nás Váš zájem o Ruská studia. Nejlepší představu o podobě oborového testu získáte z jeho starší verze (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/casto-kladene-dotazy#starsi_oborove). Co se týče literatury, jazyková část zahrnuje běžnou ruštinu, takže postačí jakákoli učebnice ruštiny. Reálie jsou v rozsahu, který se objevuje právě v učebnicích ruštiny, a dále ve středoškolských učebnicích. Pokud si pořádně projdete látku věnovanou Rusku ve středoškolských učebnicích literatury a dějepisu, bude to dostačující.
S přáním dobrých dní
Josef Šaur, garant studijního programu
3/1/2021 13:01new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč je u tohoto oboru (Ruská studia/Ukrajinská studia) napsáno že nejde studovat formou kombinovaného či dálkového studia? Jde to nějak zařídit nebo je to teda možné výhradně prezenčně (uchazeč je rodilý mluvčí)?
3/1/2021 13:30new
Ruská studia lze studovat pouze prezenčně.
3/1/2021 16:03new
dobře, děkuji
Jana Laskovičová
9/1/2021 18:30new
Dobrý den,
chtěla jsem se vyhnout psaní přijímacích zkoušek absolvováním jazykového ECL testu z ruského jazyka, vzhledem na moje dosavadní znalosti ruštiny. Jak jsem však zjistila, nejbližší volný termín testu je až začátkem Dubna. Co je už po termínu podání přihlášek, kam je nutné poslat i dokumenty potvrzující úroveň B1 z ruského jazyka.
Není, prosím Vás, náhodou možné poslat výsledek jazykového testu dodatečně až v Dubnu?
Děkuji.
Laskovičová Jana
12/1/2021 10:48new
To bohužel není možné. Potřebujeme mít podklady odeslané do konce února, abychom do konce března mohli rozhodnout o prominutí, abychom věděli, koho budeme zvát k přijímacím pohovorům.
last modified 24/2/2021 20:42 new

Dobrý den,

je možnost, že prominutí přijímací zkoušky mi zajistí jedna ze skutečností, že jsem na program Ruská studia byla přijata již v roce 2019 či že jsem se účastnila celostátního kola soutěže Ars Poetica - Puškinův památník?

Děkuji za odpověď, Dostálová
24/2/2021 21:24new
Paní kolegyně,
ano, přijímací zkoušku je možné prominout na základě účasti v celostátním kole Ars Poetica.
Zdraví
Josef Šaur
25/2/2021 09:52new
Děkuji, mohu se ještě zeptat, jakým způsobem mám tuto skutečnost dokázat? V podmínkách prominutí jsem četla, že to mají být úředně ověřené dokumenty. Nevím, jak bych se k takovému dokumentu dostala.
25/2/2021 10:13new
Formální náležitosti prosím řešte přímo s referentkami, které mají na starosti přijímací řízení (https://is.muni.cz/auth/osoba/lucie.m).
Zdraví Josef Šaur
K S
last modified 10 January at 15:46 new
Dobrý den,
jsem cizinka, a proto mám otázku:
kdy budete mít zkoušku z Ruštiny a Češtiny? A bude to online nebo offline?
Děkuji za odpověd'
11 January at 08:15new
Vážená kolegyně,
přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 22.-24. 4. (jedná se o pátek, sobotu a neděli). Konkrétní den a čas se dozvíte včas ve své e-přihlášce. Zkoušky proběhnou prezenčně (tj. offline). Ke změně formy zkoušky by došlo jen v případě velmi kriticky se zhoršující se epidemické situace.
S přáním dobrých dní
K S
11 January at 14:32new
Děkuju!
Ivana Šustková
16 February at 07:43new

Dobrý den,
je pro prominutí příjmací zkoušky možné použít certifikát TORFL úrovně B2? Pokud ano, co znamená ,,úředně ověřený’’?

Děkuji za odpověď,
Ivana Šustková
16 February at 13:18new
Vážená kolegyně,
ano, certifikát TORFL je námi preferovaný certifikát. Úředně ověřená kopie, znamená, že nestačí prostá kopie, ale musíte ji nechat úředně ověřit. To se dělá na poště, na Czech pointu atd.
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/casto-kladene-dotazy#podklady-prominuti
Zdraví Vás
Josef Šaur
Matouš Mlčkovský
02 December at 15:22new
Dobrý den, chtěl bych na MUNI studovat Ruská studia, ale jelikož jsem začátečník s ruským jazykem, potřebuji vědět, jak např. probíhá úvodní jazyková výuka, zdali jsou studenti rozřazeni do skupin dle svých znalostí, či jinak? Letos budu končit s učebnicí Raduga 2. Je pro mě, jako pro začátečníka, lepší si zvolit RJ maiorově, nebo minorově?
2) Bych se chtěl zeptat na diplomovou práci a způsob jejího psaní. Je nutné ji psát v ruštině, nebo mohu psát i v češtině? Předem děkuji za Vaše odpovědi a přeji příjemný den. Matouš Mlčkovský
02 December at 18:31new
Milý pane kolego,
z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se jedná se o starší sérii Raduga, která má 3 díly, nebo ta novější (Raduga po novomu), která jich má více. Pokud je to ta starší, tak dva díly pro zvládnutí přijímací zkoušky stačit budou. K výuce používáme standardní učebnici ruštiny (Učebnice současné ruštiny). S ní se sice začíná od začátku, ale probírá se zrychleným tempem. Tedy co nebudete znát před nástupem do studia, můžete dohnat v prvním semestru. Jazyková cvičení jsou pro všechny plány společná, je tak jedno, zda zvolíte jednooborové studium, maior či minor. Diplomovou práci je možné psát v obou jazycích.
S pozdravy
Josef Šaur