23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Kateřina Cohnová
17/5/2020 20:57new

Dobrý den,

Ráda bych se zeptala na kombinované magisterské studium Andragogiky. Zajímalo by mne, ve které dny a jak často probíhá výuka a zda je účast na všech přednáškách a seminářích povinná.

Děkuji za odpověď.
18/5/2020 11:37new
Vážená kolegyně,
děkujeme za Váš zájem. V kombinované formě navazujícího magisterského studia je obecně vzato účast na výuce povinná, nicméně podle studijního a zkušebního řádu je možné částečně nahrazovat účast jinými požadavky. Základem je tedy plnění požadavků vyučujícího. Samozřejmě nemoc a neodkladné záležitosti podobného druhu omlouvají nepřítomnost.
Výuka probíhá zhruba 6x za semestr buď v jednom dni (pátek) nebo v po sobě jdoucích dnech (pátek a sobota). Je třeba počítat v průměru s 10 dny kontaktní výuky za semestr a může se v různých semestrech lišit (nejnáročnější je v tomto ohledu druhý semestr). Tento rozsah je dán vysokoškolským zákonem a pro nás je nejen povinností, ale i zárukou kvality studia.
Se srdečným pozdravem,
Petr Novotný
Kateřina Cohnová
30/5/2020 12:48new
Moc Vám děkuji za odpověď. Chtěla bych se ještě zeptat, zda je pro uchazeče přístupný ukázkový přijímací test, popř. testy z předchozích přijímacích řízení.
1/6/2020 09:06new
Bohužel ukázky z testů nezveřejňujeme.
5/12/2020 19:26new
Dobrý den, v současné době studuji ve třetím ročníku kombinovaného studia sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě a zvažuji možnost studia andragogiky na FF. Můj dozat se týká přijímacího řízení, zdali mohu i já žádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud bych úspěšně zakončila tento semestr bakalářskou prací. Druhý dotaz se týká již přijímacích zkoušek, v ISu jsou uvedeny oblasti, ale je i nějaká příslušná literatura? Velice děkuji za odpověď a přeji hezký den, Daniela Girgleová
5/12/2020 22:02new
Vážená kolegyně,
o přijetí rozhodne výhradně výsledek přijímacího testu. Uznání výsledku bakalářské zkoušky je možné pouze u oborů nabízených ústavem pedagogických věd FF MU, protože o výstupů těchto studií se odvíjí předpokládaná úroveň znalostí.
Pokud jde o zdroje, mohu Vás odkázat na přehled literatury k prostudování zde:
https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/andragogika.
Dále už nemohu být příliš specifický, protože nesmím porušit pravidlo rovnosti studentů při přijímacím řízení. Co ovšem mohu říci a říkám to při všech kontaktech s uchazeči, je, že jsou určité znalosti, které v dalším studiu u studentů téměř automaticky předpokládáme a proto na ně v přijímacím testu klademe důraz. A to je orientace v teoriích vzdělávání (v seznamu literatury Bertrand), v základech sociální politiky (Krebs) a v metodologii výzkumu (libovolný zdroj k pedagogickému či andragogickému výzkumu z poslední doby).
Snad Vám tato informace bude užitečná.
Se srdečným pozdravem,
Petr Novotný
Zuzana Vlachovská
23/2/2020 18:54new
1/1
Dobrý večer,
jsem uchazečkou o bakalářské studium na MUNI. Ráda bych ale studovala obor Andragogika, který bohužel v nabídce bakalářských oborů není. Chtěla bych se tedy zeptat, jaký bakalářský obor, či kombinaci dvou oborů by bylo dobré před přihlášením do magisterského studia oboru Andragogika zvolit. Za každé doporučení moc děkuji. Vlachovská
23/2/2020 19:29new
Dobrý den,
díky za zájem o studium andragogiky. Doporučil bych Vám studium oborů Pedagogika nebo Sociální pedagogika a poradenství na FF. Jednak na ně Andragogika nejlépe navazuje, ale má to ještě jednu výhodu: pokud se Vám ve studiu bude dařit a složíte bakalářskou zkoušku nejhůře se známkou C, nemusíte podstoupit přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia. Byla byste přijata automaticky. Alternativně byste mohla vystudovat některý příbuzný obor.
Srdečně,
Petr Novotný
garant studia andragogiky
Nikol Hartova
19/3/2021 20:56new
Hezký den, ráda bych se zeptala jak reálně vypadá úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia Andragogiky v kombinaci s ekonomií. Je studium ukončeno pouze titulem Mgr. nebo i titulem Ing. za ekonomii? Předem děkuji za odpověď.
24/3/2021 12:58new
Hezký den i Vám!
Jeden z uvedených programů musí být veden jako hlavní. Od něj se odvíjí udělený titul. Já mohu mluvit jen za andragogiku, pokud byste si ji zvolila jako hlavní program. Ta je akreditovaná s ukončením titulem Mgr. Jak zní akreditace v případě ekonomie, to bohužel nevím, ale dva různé tituly za jedno studium určitě udělit nelze.
Srdečně,
Petr Novotný
27 January at 17:35new
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to v praxi s prominutím přijímacích zkoušek díky úspěšnému složení bakalářské zkoušky v oboru Pedagogika na ÚPV FF MUNI? Není mi jasné, když jsou státnice až v půlce června, jestli jsou přijímačky až po nich a nebo jestli prominutí přijímaček funguje jen jako "záloha" pro studenty v případě, kdy se jim přijímačky nepovedou?
Děkuji za odpověď.
27 January at 18:24new
Dobrý den,
jelikož se jedná o možnost určenou výhradně absolventům bakalářských programů nabízených Ústavem pedagogických věd, kteří dosáhli celkového hodnocení bakalářské zkoušky stupni A, B nebo C, můžeme obvykle termíny zkoordinovat. Přijímací zkoušky proto probíhají až po bakalářských státních zkouškách. Ke zkouškám tedy musí pouze ti, kteří u státnic nedosáhli na uvedené hodnocení.
Petr Novotný