23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Iveta Gregorová
15. února v 14:50nové
Dobrý den,
mám dotaz ohledně specializací a uplatnění absolventa.
Po výběru tří specializací v přihlášce je student po úspěšném absolvování přijímacího řízení přiřazen ke specializaci s původně vybranou 1. prioritou, nebo je možné si později specializaci vybrat nehledě na původní priority?
Dále bych se chtěla zeptat, zda se nějakým výrazným způsobem liší budoucí uplatnění absolventa podle vybrané specializace.
Děkuji za odpověď.
změněno 15. února v 21:14 nové
Dobrý den,

ano, uplatnění absolventa se může dle vybrané specializace lišit velmi výrazně - všichni absolventi mají znalosti a dovednosti potřebné pro práci v laboratoři, ale o jaký typ laboratoře půjde, záleží právě na konkrétní specializaci. Mohu-li uvést nějaké příklady, jako absolvent specializace Biologie člověka nebudete zřejmě pracovat s rostlinami, jako absolvent Experimentální biologie rostlin nebudete pracovat s živočišnými modely atd. Podrobnější informace jsou uvedeny u popisu jednotlivých specializací (záložka Co se naučíte) a je vhodné si také porovnat doporučené studijní plány.

Pořadí preferovaných specializací je pro přijetí klíčové. Pokud u přijímací zkoušky uspějete, bere se nejprve v úvahu Vaše pořadí pro 1. preferovanou specializaci - a máte-li dostatečný bodový zisk, jste přijata do této specializace.
Pokud do 1. preferované specializace nejste přijata z kapacitních důvodů, ale máte dostatečný bodový zisk na přijetí do další preferované specializace, jste přijata do ní (s tím, že se nejprve bere v úvahu 2. preference a teprve potom 3. preference).
Pokud by Váš bodový zisk nestačil na kapacitu ani jedné ze 3 preferovaných specializací a máte v přihlášce vyznačeno, že máte zájem o náhradní studijní plán, může Vám být nabídnut zápis do specializace s volnou kapacitou. Tato situace ale nastane jen v případě, že se kapacita některé ze specializací nenaplní a že budete mít dostatečně vysoký bodový zisk u přijímací zkoušky.

Specializaci si tedy nelze vybírat dodatečně - rozhodující je pořadí preferencí, které uvedete v přihlášce.

Děkuji za zájem o náš studijní program a přeji úspěšné přijímací řízení.

Iveta Gregorová
18. února v 13:18nové
Děkuji za informace.
Dále bych se chtěla zeptat, jak hodnotíte uplatnění specializací Biologie člověka X Molekulární biologie a genetika X Mikrobiologie, popř. která konkrétní povolání bych mohla s těmito specializacemi vykonávat?
Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
změněno 19. února v 16:26 nové

Dobrý den,

obecně lze říci, že program vychovává své absolventy zejména pro dráhu výzkumných pracovníků, takže hlavní uplatnění lze nalézt ve výzkumných laboratořích akademických institucí (univerzity, ústavy Akademie věd v ČR nebo jejich obdoba v zahraničí), což to platí pro všechny specializace.

Další možnosti uplatnění jsou v praxi - zde už však hodně záleží na tom, jakou specializaci studujete.

V případě specializace Molekulární biologie a genetika je studium zaměřeno na molekulární podstatu dějů v živých systémech s důrazem na mechanismy dědičnosti. Tato specializace je nejvíce univerzální v tom smyslu, že se zabývá - právě na molekulární úrovni - všemi formami života (viry, bakteriemi, houbami, rostlinami i živočichy včetně člověka), takže absolventi se dobře uplatní na všech pracovištích, kde se používají molekulárně biologické metody. Mohou to být například biomedicínské nebo veterinární diagnostické laboratoře, firmy zaměřené na molekulární biotechnologie nebo obchodní firmy, které dodávají přístroje a produkty pro tuto oblast výzkumu.

Specializace Biologie člověka se naproti tomu zabývá výlučně lidským organismem a důraz je kladen na molekulárně genetické přístupy. Absolventi tedy mohou pracovat například ve forenzních laboratořích, soukromých genetických laboratořích nebo na archeologických pracovištích.

Specializace Mikrobiologie se zabývá všemi typy mikrorganismů - zejména viry, bakteriemi nebo sinicemi. Kromě výzkumu se tedy absolventi uplatní například v diagnostických mikrobiologických laboratořích, v laboratořích hygienických stanic, potravinářské inspekce, ochrany životního prostředí atd.
Adéla Skřivánková
19. července v 21:22nové
Dobrý den, byla jsem přijata do programu Experimentální biologie živočichů a imunologie a momentálně se rozhoduji, zda se zapsat, či ne. Mám jednu klíčovou otázku ohledně programu - probíhá v laboratořích výzkum, který by výrazně ubližovat subjektům? Mám tím na mysli testování chemických látek na živočiších či vivisekci. Ráda bych se vyhnula ubližování zvířatům, zejména pak obratlovcům. Děkuji za odpověď.
20. července v 11:28nové
Dobrý den vážená slečno Skřivánková,
moje odpověď (jsem garant druhé části tohoto studia) musí být trochu širší, aby to nebylo laciné.  Pokusům na zvířatech se nelze z principu vyhnout, protože celý ten složitý systém se prostě chová jinak, než jenom buňka nebo tkáň. A protože většina našich otázek nějak míří ke zdraví a nemoci celých tvorů, nemůžeme se tohoto stupně vzdát. Všechny experimenty, které tady se zvířaty děláme, jsou pod důkladnou kontrolou a regulované normami, které jsou docela přísné. Na všem se přímo nebo nepřímo podílejí generace studentů. Kdybychom tady zvířata trápili, nemohli bychom to dlouho udržet v tajnosti a úřady by nás zavřely. Mimo to platí, že všichni, co tu pracujeme, jsme se k této práci dostali přes to, že máme nějakým způsobem rádi svět zvířat a zajímá a baví nás. Dr. Dušková je i veterinární lékařkou a chovatelka všeho možného, prof. Bryja je jeden z nejlepších znalců pavouků a tak by šlo pokračovat. Takže zvířata dobře známe a jejich smrt je pro nás něco, co někteří z nás sice musíme v rámci některých pokusů působit (víc než průměrný dnešní městský člověk, který smrt nevidí), ale není nám to jedno. Otázku, jestli ta smrt stála za to, co jsme díky ní získali, si klademe všichni a učíme ji i studenty.   Řada pokusů ale vůbec utracení nezahrnuje, třeba pokusy behaviorální. Tady je zase nutné se ptát, jestli zvíře není vystaveno přílišnému stresu, což děláme. Velká část naší práce taky probíhá na bezobratlých modelech (háďátko, hmyz), kde se lidská zkušenost s bolestí a trápením aplikovat nedá. Pak je tu dominantní skupina metodik, které používají prakticky jen tkáně nebo buňky. Takže náš obor se dá úspěšně absolvovat až po PhD bez smrti jediného živočicha. Ale ano, pamatuji na jednu studentku, která nevzala práci na jednom PhD projektu, protože jí bylo líto potkanů, se kterými pracovala. To je věc rozhodnutí mimo velké racionální přesvědčování. Pak jsou tady ale za ty roky desítky a stovky těch, kteří tady s čistým svědomím a spokojeně vystudovali. Dobré rozhodnutí přeji!
Srdečně,Martin Vácha
Adéla Skřivánková
20. července v 13:30nové

Dobrý den, děkuji moc za odpověď, velmi mi pomůže při rozhodování.

Přeji hezký zbytek dne.