23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

8. 5. 2019 10:07nové
Dobrý den,
můžu se zeptat, zda se bude vypisovat druhý termín přijímacího řízení na obory spojené s geografií?
Děkuji,
Nováková
9. 5. 2019 15:48nové
Dobrý den,
o možnosti konání druhého kola přijímacího řízení ještě není rozhodnuto. Sledujte prosím informace na stránkách fakulty http://www.sci.muni.cz/, pokud bude druhý termín vypsán, bližší informace se objeví během června.
S pozdravem
Iveta Hodová
29. 9. 2023 09:58nové
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je součástí bakalářského studia sociální geografie i druhý cizí jazyk (angličtina), popřípadě jestli je možné si ho zvolit?

Děkuji,

Skovajsová

změněno 30. 9. 2023 14:14 nové
Dobrý den,
ve všech bakalářských studiích je povinná zkouška - předmět JA001 Odborná angličtina - zkouška a existuje podpůrná (volitelná) výuka s cílem připravit se na zkoušku a rozvíjet komunikační dovednosti. Pro geografy se jedná o předměty JAZ01 a JAZ02.
Úspěšné složení zkoušky z předmětu JA001 je podmínkou pro výběr a zápis bakalářské práce na geografii, tj. do konce 4. semestru. Více podrobnosti je ve Studijním katalogu.
Pokud má někdo již nějaký certifikát o zkoušce z AJ, nechť konzultuje možnost jeho uznání s oddělením jazykové přípravy na Přf.
Vladimír Herber
Jan Kříž
13. 6. 2019 11:15nové

Dobrý den,

kdy si student volí jednu ze specializací tohoto programu? Lze volbu změnit?
13. 6. 2019 11:32nové
Dobrý den,
1. ročník studia je společný, volbu specializace lze řešit i podle průběhu studia (i vzhledem k dosaženému výsledku z odborného testu) po 1. semestru.
S pozdravem
Iveta Hodová
Jan Žilka
17. 2. 2020 17:03nové
Dobrý den, je tato informace stále aktuální?
18. 2. 2020 11:30nové
Dobrý den,
informace stále platí.
S pozdravem
Iveta Hodová
19. 2. 2020 11:36nové
Volba specializace, případná změna:
Při podání přihlášky si volíte specializaci. Můžete si z pěti zvolit až tři specializace: nejvíce preferovanou, 2. prioritu, 3. prioritu. Pokud uspějete u přijímací zkoušky, budete přijat do jedné specializace. Náplň studia v prvním ročníku je u všech specializací stejná. Pokud byste zjistil, že chcete změnit specializaci, mohl byste případně během prvního ročníku (nejdříve po 1. semestru) požádat o změnu. Žádost by byla posouzena s ohledem na průběh studia i vzhledem k dosaženému výsledku z odborného testu.