Igor CauseLaw
5/2/2021 12:05new

Dobrý den, chtěl bych se hlásit na tento obor, ale nejsem z Česka. Pochopil-li jsem spravně, že přijímací zkouška bude písemná a její rozsah bude odpovídat státní zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru "Biologie"?
Budou na zkoušce všechny předměty z této webové stránky: https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1431;plan_id=24102;zobrazeni=semestr (kromě praxe a angličtiny)?
Mohu se zeptat na ukázky testů z minulých let nebo v jaké formě se budou konat, termíny konání přijímacích zkoušek (21. 6. 2021 - Je toto datum aktuální?)?
Existuje možnost složit zkoušku v jiný den, pokud nebudu schopen přijít kvůli karanténním omezením nebo kvůli zdravotním podmínkám?
Musím překládat materiály vědeckých prací, kterých jsem se účastnil, do češtiny?
Odeslání přihlášek je aktuální do 30. 4. 2021?

Děkuji moc. Srdečné pozdravy Ihor Kozlov.
5/3/2021 11:16new

Odpověď z 8.2.2021
Vážený pane Kozlove,
děkuji za dotazy. Některé otázky zodpovědět mohu s jistotou, některé budou záviset na epidemiologické situaci.

> přijímací zkouška bude písemná a její rozsah bude odpovídat státní zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru "Biologie"?

Ano, tak to vždy bylo a téměř jistě bude.

> Budou na zkoušce všechny předměty z této webové stránky: https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1431;plan_id=24102;zobrazeni=semestr (kromě praxe a angličtiny)?
> Mohu se zeptat na ukázky testů z minulých let nebo v jaké formě se budou konat,

Na jaké okruhy znalostí se budeme ptát a jaké předměty doporučujeme k přípravě je uvedeno na adrese:
https://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-studenty/bakalarske-studium/statni-zaverecna-zkouska/
Je zde také vzor testu z obecného základu. Vždy jde o volbu jediné správné odpovědi za 4 možností.

> termíny konání přijímacích zkoušek (21. 6. 2021 - Je toto datum aktuální?)?

Toto datum neurčuji já, ale je stanoveno centrálně z děkanátu. Nemohu Vám k tomu zatím bohužel nic podrobnějšího říct, protože to nevím. Je to také závislé na epidemiologické situaci. Sledujte prosím zveřejňované informace. Druhá polovina července je ale vysoce pravděpodobné datum.

> Existuje možnost složit zkoušku v jiný den, pokud nebudu schopen přijít kvůli karanténním omezením nebo kvůli zdravotním podmínkám?

Ani tady zatím bohužel zatím neznám odpověď. V minulosti, když nebyl karanténa, to možné nebylo.

> Musím překládat materiály vědeckých prací, kterých jsem se účastnil, do češtiny?

Ne, máte-li doklady o své vědecké činnosti, nemusíte je překládat.

> Odeslání přihlášek je aktuální do 30. 4. 2021?

Ano, toto datum je aktuální.
Omlouvám se, že některé informace zatím nemám, protože se o tom teprve bude jednat. Doporučuji Vám se průběžně dívat na web fakulty, případně se znovu ozvat emailem. Snad to nejdůležitější už víte nyní.
last modified 21/1/2019 21:00 new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!

Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/
Lucie Lamačová
4/12/2019 13:09new
Dobrý den, chtěla bych se hlásit na tento obor, ale nejsem z MUNI. Pochopila-li jsem to dobře, pak přijímací zkouška bude písemná a její rozsah bude odpovídat státní zkoušce "příslušného bakalářského studijního oboru". Na stránkách UEB jsem našla okruhy pro bakalářský obor "Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie" - je to ono? Dále jsem se chtěla zeptat, je-li možné někde se dopátrat podrobnějšího popisu nebo doporučené studijní literatury pro tyto okruhy: Obecná biologie a Základy experimentální biologie živočichů a imunologie. Děkuji, Lamačová
9/12/2019 22:01new
Dobrý den,
ano, je to tak, jak píšete. Pokud jde o uvedené předměty státní zkoušky - Obecná biologie a Základy experimentální biologie živočichů a imunologie - tak každý sestává z několika předmětů, jejichž přehled najdete pod tímto odkazem: http://www1.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/pozadavky-ke-szz-specialni-biologie-smer-experimentalni-biologie-zivocichu-a-imunologie/ Zde jsou uvedeny jednak okruhy otázek a také doporučená literatura.
Snad Vám to takto bude stačit, přeji úspěšné přijímací řízení.