nové
Tereza Moravcová
Dobrý den,
když jsem posílala žádost o prominutí přijímacího řízení na základě SCIO testů, uvedla jsem pouze data konání 1.2.; 9.3. a 30.3. 2019. Chtěla bych se ovšem zúčastnit i zkoušky SCIO v termínu 1.5. 2019. Bude můj výsledek z 1.5. brán Vámi v potaz, i když není na žádosti uveden?

Děkuji
Tereza Moravcová
nové
Dobrý den,

Fakulta informatiky akceptuje termíny Scio testů pouze do termínu konání TSP. Na základě Scio testu konaného 1.5.2019 tedy nelze přijímací zkoušku prominout. Viz https://www.fi.muni.cz/admission/faq.html#bc.
nové
217.30.64.*
Dobrý den,
Jsem cizinka a podala jsem přihlášku na navazujicí magisterský program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost v českém jazyce. Chtěla bych se zeptat jaké jsou jazykové požadavky pro přijetí na tento program, jaké jazykové certifikáty mám dostat a kdy musím předložit.

Děkuji za odpověď
Elena Solodkova
nové
Dobrý den,

Fakulta informatiky doklad o úrovni češtiny nevyžaduje. Kritéria pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky pro NMgr. programy najdete na https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/KRITERIA_Mgr_2019_2020_schvaleno_senatem.pdf.
nové
Dominik Vaníček
Dobrý den,
úspěšně jsem absolvoval IQ test Mensa ČR, žádost o prominutí jsem odeslal v elektronické podobě včas. Je potřeba doložit výsledky testu (elektonicky již nejde vložit příloha) nebo si fakulta ověří výsledky sama?

Děkuji za odpověď
S pozdravem
Vaníček Dominik
nové
Dobrý den,

při absolvování testů u společnosti Mensa ČR výsledky dokládat nemusíte, fakulta si je sama ověří přímo u Mensy ČR (viz https://www.fi.muni.cz/admission/entry-exam-pardon.html.cs).
nové
Jakub Mazur
Dobrý den, když budu dělat NSZ ve dvou termínech (9.3. a 30.3.), který termín mám do žádosti o prominutí napsat?
Děkuji za odpověď
Mazur
nové
Dobrý den,

do formuláře žádosti o prominutí uveďte oba termíny.
nové
Viktor Rucký
Dobrý den,

dočetl jsem se následující:

"Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

[...]

f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu:[...]Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu)[...]

[...]

stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni."
https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/22955-informatika

Mám "diplom za účast v Ústředním kole 31. ročníku [2017] Soutěže v programování v kategorii Tvorba webu". Pokud jsem všechny materiály ohledně příjimacího řízení správně pochopil, poštou odešlu úřední kopii diplomu spolu s "Žádostí o zproštění povinnosti konat písemnou přijímací zkoušku do bakalářského studia na Fakultu informatiky MU pro akademický rok 2019/2020". Je mé chápání správné?

Děkuji,

Viktor Rucký
nové
Dobrý den,

ano, chápete to správně. Na adresu Studijního oddělení FI (Studijní oddělení FI MU, Botanická 68a, 602 00 Brno) do 28.2.2019 zašlete úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu + vyplněnou žádost o prominutí.