Analytické myšlení a úsudky - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2016 - Diskuse

nové
Analytické myšlení a úsudky
nové
Oleksandr Sanin
Měnový graf a tabulka
Dobrý den! Řekněte, prosím, jakým způsobem můžeme v 8 variantů 35 úkolů 2015 a 8
variantů 43 úkolů 2014 rychle získat odpovídající výsledky?

Děkuju moc!
nové
Hana Karolová
TSP 2015,varianta 10,graf
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit,jak docílím ke správnému výsledku?
nové
Dobrý den,

na svislé ose máte ujetou vzdálenost, řekněme, že jeden čtvereček je jeden
kilometr. Na vodorovné ose máte čas, řekněme, že jeden čtvereček je jedna hodina
(ať máme nějaké standardní jednotky). Takhle už se vám to bude počítat v pohodě.

a) je pravdivé - na konci časového období (8 hodin) ujely oba automobily 4
kilometry - jejich průměrná rychlost tedy byla stejná (0,5 km/h)

b) je pravdivé - automobil A ujel během jedné (první) hodiny 3 kilometry, tak
rychle žádný jiný automobil v žádném úseku nejel

c) je nepravdivé - automobil C ujel během poslední hodiny o něco větší
vzdálenost než automobil A, musel jet tedy rychleji (jinými slovy: čím
"vodorovnější" čára, tím jede auto pomaleji, čím "svislejší", tím jede rychleji)

d) je pravidivé - automobl A stál na místě 3 hodiny, ostatní maximálně 2
(vodorovná čára)

e) je pravdivé - automobil B ujel o kilometr více za stejnou dobu než ostatní
auta, takže musel jet rychleji

správná odpověď je tedy C
nové
Hana Karolová
Ano s těma autama to chápu.Myslela jsem ten graf, kde jsou ty kurzy různých měn.
Omlouvám se,že jsem nenapsala,který graf přesně myslím. Ale děkuji za
vysvětlení.
nové
varianta 11 angličtina- vůbec nevím jak na to př.51
Dobrý den, ví někdo jak na zisk firem?
nové
Jiří Martenek
.... Která firma má největší očekávaný výnos, samozřejmě i při započtení
rizik neúspěchu?.... Otázka tedy zní, jaký bude výnos. Pravděpodobnost úspěchu
firmy, či jejího neúspěchu, se bere v potaz až jako poslední, neboť na druhém
místě je ztráta. A ta je u firmy CYTYBYKE jen -10 %. Výnos je 60 % (nejvyšší).
U druhé firmy (ZOFA) je výnos 50 % (nižší), ale ztráta je 0%, což se na první
pohled může zdát, že investice do firmy ZOFA i CYTYBYKE v podstatě vyjde
nastejno. Zde rozhoduje třetí kritérium a tím je pravděpodobnost úspěchu. Ta je
u firmy CYTYBYKE 30 % a u ZOFA jen 20 %. Je tedy jasné, že CYTYBYKE se vyplatí
více. U třetí firmy je snad jasno, tam je výnos jen 25 % a ztráta v případě
neúspěchu činí 10 % investovaných peněz. Zde je od začátku jasné, že sem peníze
rozhodně nepotečou :)
nové
Moc děkuji za pěkné vysvětlení, je mi to jasný.
nové
varianta 2 priklad 28 tis.ver.
vedeli by ste mi prosím poradiť s týmto príkladom?
ďakujem
nové
Erika Janckulíková
Analytické myslenie
Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s riešením nasledujúcej úlohy, z TSP 2013,
1. varianta, úloha č. 46.:

Marťanští muži v létě mluví pravdu, po zbytek roku lžou. Marťanské ženy
mluví pravdu ve středu, ostatní dny v týdnu lžou. Dva obyvatelé Marsu Hélo
a Kélo ve stejný den řekli:
Hélo: Kélo je žena a dnes lže.
Kélo: Oba jsme stejného pohlaví.
Vyberte pravdivé tvrzení:
a) Kélo je žena a Hélo muž.
b) Není středa.
c) Hélo je žena a Kélo muž.
d) Není léto.
e) Je léto.
nové
existují 4 situace podle kombinací pravdivosti/nepravdivosti výroku Héla/Kéla

H+K+ a H-K+ vedou ke sporu, takže mohou nastat pouze situace H-K- a H+K-

pro H-K- platí tvrzení b)c)d), pro H+K- platí tvrzení a)b)e)
=> pro obě možnosti je tedy společná pouze odpověď b)

stačí takto?
nové
Erika Janckulíková
Áno, už mi je to jasné, ďakujem.
nové
Lucie Kovářová
TSP 2015, varianta 11
Jsou dána tvrzení A a B. A: „Jestliže jsem průvodce, pak jsem komunikativní.“
B: „Nejsem komunikativní nebo nejsem upovídaný.“ Čtyři z následujících pěti
tvrzení logicky vyplývají z A a B, jedno ne. Které?
a) Nejsem průvodce nebo nejsem upovídaný.
b) Nejsem upovídaný průvodce.
c) Jestliže jsem průvodce, pak nejsem upovídaný.
d) Jestliže jsem upovídaný, pak nejsem průvodce.
e) Jestliže nejsem upovídaný, pak jsem průvodce.

Prosím o vysvětlení. Děkuji předem za odpověď.
nové
Radek Zatloukal
TSP 2015 - varianta 10, otázka č. 35 / 60.
Je schopen mi s tímto někdo poradit, někdy to mám správně a někdy úplně mimo, děkuji.
nové
Renata Slámová
ahoj tak já si prvně určím A, B a C. Vždy písmeno ze svislého sloupku děleno to z vodorovného, to je ten poměr - výroba součástky/náklady.
Ze 3/8 si tedy vyvodíme, že C=3 a A=8. Díky tomu už si snadno vyvodíš B. Pokud A=8 a A/B=4, B bude 2. A teď už jed dopočítáš B/C = 2/3. Toť vše
nové
Radek Zatloukal
TSP 2015 - varianta 02, otázka č. 28 / 60.
Má na tady to někdo nějakou rychlou metodu, moc by mi to pomohlo. DĚKUJI.
nové
Renata Slámová
hmm tak já bych brala i tu pomalou metodu...
nové
jsou to dva seznamy (přihrádky pokud znáš úlohy typu "zebra"),
přičemž známe vztahy mezi jejich prvky:

houslistka < klavíristka
Nikola není nejstarší
Míša < flétnistka (takže Míša nemůže být nejstarší a zároveň flétnistka nemůže být nejmladší)

=> když není nejstarší ani Míša ani Nikola, pak je nejstarší Lenka
=> když není nejmladší ani klavíristka ani flétnistka, pak je nejmladší houslistka

první důsledek odpovídá možnosti (b), druhý nepomáhá
nové
Tadeáš Smrčka
Nejednoznačná otázka varianta 3 otázka 33
Dobrý den,
Myslím si, že tato otázka (Ženy a muži z ostrovů Yo a Wu) má dvě (ne-li tři) možné odpovědi. Za správnou je považována odpověď b). Nicméně e) stoprocentně sedí také. Navíc pokud platí b) potvrzuje to i e) a dokonce i a).

V otázce je uvedeno, že výroků obou osob byly řečeny na stejném místě, pokud by to byly osoby stejného pohlaví, museli by říci to stejné, ale zde si výroky odporují, z čehož plyne, že jsou rozdílného pohlaví, jednoznačně.
Navíc pokud platí odpověď b), tedy, jsou obě osoby na ostrově Wu (s čímž také souhlasím), znamená to, že osoba, která tvrdí, že jsou na ostrově Wu, mluví pravdu a potvrzuje tím zároveň, že jsou opačného pohlaví. A mimo to na ostrově Wu mluví pravdu ženy, takže platí i odpověď a), tedy, že osoba B je žena.

Zajímalo by mě, jestli se mnou někdo souhlasí ...
Děkuji za odpověď
nové
nebylo by doslovné zadání?
nové
Tadeáš Smrčka
Obyvatelé žijící na ostrovech Yo a Wu mluví pravdu, nebo lžou s ohledem na pohlaví a na místo, kde se právě vyskytují, podle následující tabulky:

Muži Ženy
Yo Pravda Lež
Wu Lež Pravda

Vyberte tvrzení, jehož pravdivost vyplývá z výpovědí A a B, které proběhly na tomtéž místě:

A: „Jsme na ostrově Yo a jsme stejného pohlaví.“
B: „Jsme na ostrově Wu a jsme opačného pohlaví.“

a) B je žena.
b) A a B jsou na ostrově Wu.
c) A a B jsou muži.
d) A a B jsou na ostrově Yo.
e) A a B jsou opačného pohlaví
nové
díky
Vycházíš z předpokladu, že "mluvit pravdu, nebo lhát" znamená "ve všem mluvit pravdu, nebo ve všem lhát"... je to skutečně oprávněné?

Protože tato úloha obsahuje složené výroky, a pokud bychom připustili, že lhát znamená jen, že "celkový výrok je nepravdivý", pak existují dvě možná řešení: ostrov=Wu, A=muž, B=muž/žena => odpověď b)
nové
Tadeáš Smrčka
Jako negace složených výroků?

Děkuji za vysvětlení, myslím, že snad rozumím té logice.
Potom si myslím, že by to mělo být nějak naznačeno v otázce. Chápu, nikde není řečeno "lhát znamená lhát ve všem" ale taky není řečeno "lež znamená, když celkový výrok je nepravdivý". Stále si myslím, že je otázka nejednoznačná.
nové
Oldřiška Schüllerová
Varianta 8/ otázka 33
DObrý den, nechápu otázku číslo 33 ve variantě 8. Jak jde dojít k jednomu řešení? Vždy když jsem zkoušela najít odpověď, jich bylo více. Moc děkuji za odpověď.

Zadání otázky

Obyvatelé žijící na ostrovech Yo a Wu mluví pravdu, nebo lžou s ohledem na
pohlaví a na místo, kde se právě vyskytují, podle následující tabulky:
MUŽI ŽENY
YO pravda lež
WU lež pravda

Vyberte tvrzení, jehož pravdivost vyplývá z výpovědí A a B, které proběhly
na tomtéž místě:
A: „Jsme na ostrově Wu.“
B: „Jsme stejného pohlaví.“
a) A a B jsou na ostrově Wu.
b) A a B jsou opačného pohlaví.
c) A a B jsou ženy.
d) A a B jsou na ostrově Yo.
e) A a B jsou muži.
nové
jsou na ostrově Wu, A je žena, B může být žena i muž, pak vyplývá pouze a)
je to srozumitelné?
nové
Oldřiška Schüllerová
Asi už ano, když se na to teď koukám, tak jsem se do toho vždycky nějak musela zamotat a pak mi to nevycházelo.

Děkuji za odpověď.