Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, Brno 2007