Založení a editace poznámkového bloku

Interaktivní průvodce

Tento postup se můžete naučit i s pomocí interaktivního průvodce.

Čas: Tento postup projdete za 10 minut.

Cíle: Naučíte se založit poznámkový blok a vložit do něj sdělení pro studenta (komentář k odevzdané práci, počet bodů z průběžné písemky, apod.). To vám umožní efektivně si organizovat informace o průběžném hodnocení studentů.

 1 Přihlašte se do ISu a klikněte na Učitel. Zkontrolujte, zda máte nastaveno správné období, a vyberte požadovaný předmět.
 2 Nacházíte se v záznamníku učitele příslušného předmětu.

Posuňte se až na konec stránky do oddílu Poznámkové bloky a klikněte na Nový: vytvořit.
 3 Na této stránce zadáte základní parametry bloku.

Vyplňte jméno bloku a zaškrtněte požadované vlastnosti:
Potom klikněte na Vytvoř blok
 4 Blok byl úspěšně vytvořen a můžete přistoupit k jeho editaci.

Klikněte na Editace obsahu.
 5 Před sebou vidíte poznámkový blok, kde má každý student Vašeho předmětu vlastní okýnko, do kterého můžete vpisovat body, komentáře, hodnocení atd.

Až vepíšete do poznámkového bloku všechny informace, klikněte na Ulož.

Jak si usnadnit práci

Když zadáváte do bloku bodové hodnocení, napište před číslo hvězdičku. Hodnoty označené hvězdičkou lze totiž sčítat. Pokud se v budoucnosti rozhodnete tuto funkci využít, budete mít usnadněnou práci.

 6 Když budete chtít později doplňovat záznamy v poznámkovém bloku, dostanete se k němu přes záznamník učitele. V oddílu Poznámkové bloky uvidíte přehled všech bloků příslušného předmětu.

Klikněte nejprve na Editace obsahu.
 7 Na této stránce vyberete blok, do kterého chcete psát.

Zaškrtněte požadovaný blok a klikněte na Vybrat bloky.
Dále postupujte stejně jako při první editaci. Nezapomeňte nakonec kliknout na Ulož.

Pozor

Zaškrtli jste blok, klikli na Vybrat bloky a máte pocit, že se nic nestalo?
I když máte před sebou stejnou obrazovku, blok už je vybraný. Když kliknete na nějakou operaci, např. Editace obsahu, vstoupíte do bloku, který jste předtím vybrali. Je to alternativní možnost k výše popsanému postupu, kdy nejprve kliknete na typ operace a teprve potom vyberete blok.

Potřebujete poslat studentům obsah bloku mailem?

Klikněte na rozeslat e-mailem a vyberte příslušný blok. Vytvořte části dopisu, které jsou společné pro všechny studenty (oslovení apod.). Na místo, kde má student vidět informace určené jen pro něj, napište <BLOK>. Každému studentovi se tam automaticky zařadí jeho záznam.

Pozor: zaškrtávátko "odesláno" v editaci bloku text záznamu samo neodesílá, pouze informuje, pokud jste záznam už poslali pomocí "rozeslat e-mailem".

Chcete se podívat do bloku při zadávání celkové známky nebo zápočtu?

Nemusíte si blok tisknout nebo otvírat v novém okně. Stačí kliknout na Zadávání hodnocení se zobrazením bloku a vybrat blok. Otevře se formulář pro vkládání známek, ke kterému je připojen další sloupec s informacemi z vybraného bloku.

Hodnotíte průběžně, mnohokrát za sebou?

Udělujete-li např. body za aktivitu v hodině opakovaně během semestru, ale jen občas určitému studentovi, je asi zbytečné na každou hodinu zakládat hodnotící blok. Stačí vám jeden blok, do kterého budete opakovaně "připisovat" hodnocení, dejme tomu i s datem, např.

*2 (1.4.2006), *4 (17.4.2006), *-2 (25.5.2006)
Každé číslo, před kterým je hvězdička, chápe IS jako body.

Jak sečíst body z více bloků

Pokud potřebujete sečíst body z více bloků, klikněte na sumarizace a vyberte bloky, které chcete sečíst. Před údajem o počtu bodů musí být hvězdička!

Zvládli jste základní práci s poznámkovými bloky. Vyzkoušejte si i některou z dalších funkcí. Ani závěrečné tipy nevyčerpávají všechny možnosti, které agenda Poznámkové bloky nabízí.