Úvod Vybrané pojmy z kinantropologie Pohyby a polohy celého těla Lokomoční pohyby celého těla Pohyby a polohy částí těla Příklady pohybových komplexů  
 
 
 
Elektronický učební text vznikl
v roce 2010 na FSpS
za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1312/2010).

Hlavními autory jsou
PaedDr. Dagmar Šimberová,
Mgr. Lenka Svobodová,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Seznam použité literatury
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah


Učební podpora je zaměřena na základy odborného racionálního vyjadřování při realizaci pohybového úkolu. Vymezuje názvoslovný systém, který pokládáme za jádro verbálního i písemného projevu.

Součástí textu je i stručná charakteristika vybraných kinantropologických pojmů, se kterými se studenti setkávají v dalších oblastech tělesné výchovy a sportu.

Text se zabývá pouze elementárními polohami a pohyby těla či jeho částí. Vychází ze systematiky tradičních forem tělesných cvičení prováděných zejména jednotlivcem a utříděných na polohy těla a jeho částí a druhů pohybů. Tyto polohy a pohyby jsou definovány jako cvičení prostná.

Snahou učební podpory je, na základě předchozích zkušeností, akceptovat některé problémy studentů s normou popisu jednoduchých či složitějších pohybů a poloh, které cvičenec provádí bez využití náčiní a nářadí.

V terminologii základního názvosloví je určující:

A) tělo jako celek, který zaujímá nějakou polohu
B) tělo nebo jeho části vykonávají pohyb

Názvoslovný systém pojmenovává polohy těla, polohy částí těla a pohyby.

Vymezení systému základních poloh a pohybů:
- polohy celého těla – postoje, kleky, sedy, lehy, podpory
- pohyby celého těla – chůze, běh, poskoky, obraty
- pohyby a polohy částí těla – paže, nohy, trup, hlava
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Dagmar Šimberová , Mgr. Lenka Svobodová
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. , Alena Marečková
foto, video a webdesign Bc. Jan Pokorný
Financováno z fondů FRVŠ