Průpravná cvičení

 

Spodní podání > Vrchní rotované podání > (Smečované podání)

 

1. Spodní podání

Nácvik činnosti ruky při kontaktu s míčem

Nacvičuj pohyb paže a celého těla bez úderu do míče. Soustřeď se na nápřah, pohyb úderové paže podél stehna a zhoupnutí v kolenou.

Nacvičuj odbití míče jednoruč spodem nad sebe. Úder se děje otevřenou a zpevněnou dlaní, zápěstí je uvolněné.

Nácvik odbití jednoruč spodem

Levé rameno je vytočeno vpřed, ruka drží míč před osou těla. Nadhoz je minimální, spíše jde o puštění míče proti pohybu pravé úderové paže.

Prováděj spodní podání ve dvojici. Zaměř se na souhru pohybu paží a nohou.

Prováděj spodní podání přes síť ve dvojici. Do odbití se zapojuje nejen paže, ale i celé tělo. Přenášením váhy ze zadní nohy na přední se dostává trup vpřed.

Prováděj spodní podání zpoza zadní čáry. Snaž se trefit hřiště, nejlépe předem vybranou zónu 1-6.

2. Vrchní rotované podání

Nácvik vrchního rotovaného podání

Pohyb paže je stejný jako při útočném úderu. V momentě úderu (na spodní střední část míče) je paže vytažená z ramene, napnutá a míče se dotýká otevřenou dlaní mírně před pravým ramenem. Vrchní rotaci míči dodá prudké zaklopení zápěstí. Nejprve se dotkne palcová část - přenos síly, následují prsty - dodávající míči rotaci.

Po nadhozu obouruč proveď úder s charakterem vrchního podání na spoluhráče.

Prováděj úder s charakterem rotovaného podání přes síť. Začni nadhozem jednoruč.

Prováděj vrchní podání ze zóny na podání. Sílu míči udává nejen švih paže a rotace trupu, ale také přenesení váhy na přední nohu a dopnutí nohy zadní.

3. Inspirace pro další rozvoj: Smečované podání

Technika je podobná technice útočného úderu. Odlišný je vlastní nadhoz a časování rozběhu vzhledem k nadhozu. Doporučuje se nadhoz úderovou (pravou) paží. Při nadhozu je mírně vpředu pravé rameno a nakročená pravá noha. Rotaci míči při nadhozu uděluje pohyb dlaně a prstů.