česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dokumentový server FSS

Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Fakulta sociálních studií /fss/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Mgr. Ing. Libor Caha, učo 2331
Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/as/, 8 složek nebo souborů/8Akademický senát /as/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. et Mgr. Vít Borčany, učo 363853
• osoba doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
• osoba Mgr. Otto Eibl, Ph.D., učo 65581
Žádný atribut.
Pořadí 20
Nástroje.Složka /do/fss/CIKT/, 9 složek nebo souborů/9Centrum informačních a komunikačních technologií /CIKT/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Bc. Marián Miško, učo 169758
• osoba Mgr. Ing. Libor Caha, učo 2331
• osoba Mgr. Petr Fajmon, učo 3913
Žádný atribut.
Pořadí 50
Složka je nepřístupná.Dokumenty ke stažení /DKS/Caha, L.20. 10. 2015
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jolana Navrátilová, učo 22838
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
• osoba Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., učo 52932
Žádný atribut.
Pořadí 55
Složka je nepřístupná.DUBROVNIK COURSE /DC/Caha, L. 1.  2. 2018
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
• osoba prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Žádný atribut.
Pořadí 57
Složka je nepřístupná.Ekonomické oddělení /EO/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Pavlína Kadlčková, DiS., učo 46444
Žádný atribut.
Pořadí 60
Složka je nepřístupná.FAQ Administrativa /faq/Sedmík, T.22. 11. 2011
Číst smí:
• osoba Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D., učo 1151
• osoba Václav Štefela, učo 208113
• osoba RNDr. Matej Antol, učo 325040
• osoba RNDr. Martin Komenda, Ph.D., učo 98951
• pracovníci FSS MU
Vkládat smí:
• osoba Václav Štefela, učo 208113
• osoba PhDr. Jitka Štěpánková, učo 58587
• osoba doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., učo 9734
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
• osoba doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317
Žádný atribut.
Pořadí 80
Složka je nepřístupná.FOTOBANKA /FOTO/Burgr, M. 8.  3. 2017
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba Bc. David Kohout, učo 427292
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
• osoba Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., učo 52932
Žádný atribut.
Pořadí 85
Složka je nepřístupná.Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny /IVDMR/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Danuše Šimková, učo 49724
Žádný atribut.
Pořadí 140
Složka je nepřístupná.Katedra environmentálních studií /KES/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pracovníci KES FSS MU
Spravovat smí:
• osoba doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., učo 6956
Žádný atribut.
Pořadí 160
Nástroje.Složka /do/fss/ZUR/, 12 složek nebo souborů/12Katedra mediálních studií a žurnalistiky /ZUR/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• pracovníci KMSŽ FSS MU
Spravovat smí:
• osoba Ing. Bc. Pavlína Brabcová, učo 110872
Žádný atribut.
Pořadí 170
Nástroje.Složka /do/fss/57816/, 25 složek nebo souborů/25Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií /57816/Caha, L. 7.  9. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• pracovníci KMVES FSS MU
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Marek Stehlík, učo 20544
• osoba doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317
Žádný atribut.
Pořadí 180
Složka je nepřístupná.Katedra politologie /KPOL/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pracovníci KPol FSS MU
Spravovat smí:
• osoba prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180
Žádný atribut.
Pořadí 190
Složka je nepřístupná.Katedra psychologie /KPSY/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pracovníci KPsych FSS MU
Spravovat smí:
• osoba prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065
Žádný atribut.
Pořadí 200
Nástroje.Složka /do/fss/kspsp/, 13 složek nebo souborů/13Katedra sociální politiky a sociální práce /kspsp/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Hana Kotolová, DiS., učo 101539
• osoba Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173
Žádný atribut.
Pořadí 210
Nástroje.Složka /do/fss/SOCIOLOGIE/, 14 složek nebo souborů/14Katedra sociologie /SOCIOLOGIE/Caha, L.13.  1. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba doc. Kateřina Lišková, Ph.D., učo 10222
• osoba Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., učo 21642
• osoba Ing. Soňa Enenkelová, učo 38604
Žádný atribut.
Pořadí 220
Složka je nepřístupná.Ústřední knihovna /UK/Caha, L. 4.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• pracovníci ÚK ÚZ FSS MU
Spravovat smí:
• osoba PhDr. Martin Krčál, DiS., učo 51746
Žádný atribut.
Pořadí 230
Složka je nepřístupná.Oddělení pro výzkum a projektovou podporu /OVPP/Caha, L.18.  2. 2018
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Eva Kicková, učo 363731
• osoba MVDr. Alena Lorencová, Ph.D., učo 431555
• osoba Ing. Jitka Wolfová, učo 52740
Žádný atribut.
Pořadí 270
Nástroje.Složka /do/fss/OVVZ/, 8 složek nebo souborů/8Oddělení vnějších vztahů /OVVZ/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
Žádný atribut.
Pořadí 280
Nástroje.Složka /do/fss/OSP/, 9 složek nebo souborů/9Odevzdávárny stipendijních programů /OSP/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Dagmar Hábová, učo 106711
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
• osoba Mgr. Jana Písaříková, učo 249184
• osoba Hana Hoblová, učo 81346
Žádný atribut.
Pořadí 290
Nástroje.Složka /do/fss/SO/, 16 složek nebo souborů/16Studijní oddělení /SO/Caha, L.11.  4. 2013
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Jan Písařík, učo 211642
• osoba Mgr. Magdalena Burgr, učo 239705
• osoba PhDr. Jitka Štěpánková, učo 58587
Žádný atribut.
Pořadí 380
Nástroje.Složka /do/fss/uredni_deska/, 5 složek nebo souborů/5Úřední deska /uredni_deska/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba Šárka Kelblová, učo 168739
• pracovníci StudO Děk FSS MU
• pracovníci OVV Děk FSS MU
• pracovníci OZV Děk FSS MU
Spravovat smí:
• osoba Lenka Olšáková, učo 118142
• osoba Šárka Kelblová, učo 168739
• osoba Mgr. Petr Fajmon, učo 3913
• osoba Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., učo 52932
Žádný atribut.
Pořadí 390
Nástroje.Složka /do/fss/VR/, 3 složky nebo soubory/3Vědecká rada /VR/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Lenka Olšáková, učo 118142
• osoba Šárka Kelblová, učo 168739
Žádný atribut.
Pořadí 400
Nástroje.Složka /do/fss/zahr/, 5 složek nebo souborů/5Zahraniční oddělení /zahr/Caha, L. 3. 11. 2011
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Ing. Dagmar Hábová, učo 106711
• osoba Mgr. Jolana Navrátilová, učo 22838
Žádný atribut.
Pořadí 440
Nástroje.Složka /do/fss/elearning/, 4 složky nebo soubory/4elearning /elearning/Caha, L.20.  8. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/IVPSP/, 2 složky nebo soubory/2Institut pro veřejnou politiku a sociální práci /IVPSP/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/MPU/, 2 složky nebo soubory/2Mezinárodní politologický ústav /MPU/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/OCJVFSS/, žádná složka nebo soubor/0Oddělení Centra jazykového vzdělávání na FSS /OCJVFSS/Caha, L. 5.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Složka je nepřístupná.Personální oddělení /PO/Caha, L. 5.  7. 2016
Nikdo nemá právo číst.Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Bc. Eva Dopplerová, učo 25968
Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/UPS/, 2 složky nebo soubory/2Ústav populačních studií /UPS/Caha, L. 4.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /do/fss/video/, 7 složek nebo souborů/7video /video/ 4.  7. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 9. 2018 06:49, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému