Zobrazená mapa pro /do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Vnitrni_predpisy_MU/

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity /Vnitrni_predpisy_MU/

Statut /Statut/

Předchozí verze /Predchozi_verze/

Volební řád Akademického senátu /Volebni_rad_Akademickeho_senatu/

Jednací řád Akademického senátu /Jednaci_rad_Akademickeho_senatu/

Jednací řád Vědecké rady /Jednaci_rad_Vedecke_rady/

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení /Jednaci_rad_Rady_pro_vnitrni_hodnoceni/

Řád výběrového řízení /Rad_vyberoveho_rizeni/

Vnitřní mzdový předpis /Vnitrni_mzdovy_predpis/

Předchozí verze /Predchozi_verze/

Stipendijní řád /Stipendijni_rad/

Řád celoživotního vzdělávání /Rad_celozivotniho_vzdelavani/

Studijní a zkušební řád /Studijni_a_zkusebni_rad/

Předchozí verze /Predchozi_verze/

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem /Rad_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem/

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností /Pravidla_systemu_zajistovani_kvality_vzdelavaci_tvurci_a_s_nimi_souvisejicich/

Pracovní řád /Pracovni_rad/

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů /Schvalovani_rizeni_a_hodnoceni_kvality_studijnich_programu/

Předchozí verze /Predchozi_verze/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 03:34, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému