B-SPE AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednoobor, kombinované studium)

Atribut: BSPE_AJ3S_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1101 Praktický jazyk 1A
kombinované studium: výuka v blocích z 3
AJ1201 Fonetika a fonologie A
kombinované studium: výuka v blocích z 2
AJ1203 Gramatika A
kombinované studium: výuka v blocích z 2
AJ1208 Úvod do jazykovědy pro učitele
kombinované studium: výuka v blocích zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1102 Praktický jazyk 1B
AJ1101 kombinované studium: výuka v blocích zk 5
AJ1202 Fonetika a fonologie B
AJ1201 kombinované studium: výuka v blocích zk 5
AJ1204 Gramatika B
AJ1203 kombinované studium: výuka v blocích zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 2 z 2
AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_IKDV Intenzivní kurz. k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1103 Praktický jazyk 2A
( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) kombinované studium: výuka v blocích z 4
AJ1205 Syntax A
( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) kombinované studium: výuka v blocích z 2
AJ1301 Historie, kultura a literatura Velké Británie I
AJ1102 kombinované studium: výuka v blocích zk 5
AJ1401 Základy didaktiky angličtiny 1
kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1406 Náslechová oborová praxe A
kombinované studium: výuka v blocích z 2
AJ1408 Intenzivní jazykový a metodický kurz
týden z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO online k 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && AJ0303 online z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0325 online z 2
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS k 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
! AJ_EJTM k 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5301 Afroamerická historická zkušenost
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AAE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5401 Dramatické postupy ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5407 Příběhy ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SBLC 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5409 Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TYLS 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1104 Praktický jazyk 2B
AJ1103 kombinované studium: výuka v blocích z 3
AJ1206 Syntax B
AJ1205 kombinované studium: výuka v blocích zk 4
AJ1210 Zásady a postupy psaní bakalářské práce
( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) kombinované studium: výuka v blocích k 4
AJ1302 Historie, kultura a literatura Velké Británie II
AJ1102 kombinované studium: výuka v blocích zk 5
AJ1305 Kritické čtení
AJ1102 kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1402 Základy didaktiky angličtiny 2
kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1407 Náslechová oborová praxe B
kombinované studium: výuka v blocích z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0219 Překladatelská cvičení online B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVOB && AJ0202 online z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 2 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
online z 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5206 Základy obchodní angličtiny 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_BBE2 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5210 Syntaktická analýza
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SYAN 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5303 Nový Zéland
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_NEWZ 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5305 Témata studené války
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_CWI 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5306 Lidová hudba Britských ostrovů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_FMBI 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_IKDV Intenzivní kurz. k 4
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5411 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA && AJ5401 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5414 Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_ELLT 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5415 Využití příběhů pro mladší žáky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_STOR 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5416 Tématická výuka AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TBE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5417 Využití překladu ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_UTEL 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST2 Intenzivní kurz. z 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1105 Praktický jazyk 3A - úroveň C1
( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 && AJ1104 ) kombinované studium: výuka v blocích zk 4
AJ1207 Vybrané kapitoly z funkční lingvistiky
kombinované studium: výuka v blocích zk 4
AJ1303 Historie, kultura a literatura USA I
kombinované studium: výuka v blocích zk 5
AJ1306 Vztahy mezi kulturami A
kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1403 Základy didaktiky angličtiny 3
zk 4
AJ1405 Výuková praxe
z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO online k 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && AJ0303 online z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0325 online z 2
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS k 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
! AJ_EJTM k 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5301 Afroamerická historická zkušenost
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AAE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5401 Dramatické postupy ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5407 Příběhy ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SBLC 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5409 Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TYLS 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1106 Praktický jazyk 3B
AJ1105 kombinované studium: výuka v blocích z 2
AJ1209 Základy lexikologie
( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1304 Historie, kultura a literatura USA II
kombinované studium: výuka v blocích k 4
AJ1307 Vztahy mezi kulturami B
kombinované studium: výuka v blocích k 3
AJ1404 Základy didaktiky angličtiny 4
kombinované studium: výuka v blocích k 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 2 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
online z 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5210 Syntaktická analýza
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SYAN 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5303 Nový Zéland
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_NEWZ 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5305 Témata studené války
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_CWI 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5306 Lidová hudba Britských ostrovů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_FMBI 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_IKDV Intenzivní kurz. k 4
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5411 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA && AJ5401 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5414 Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_ELLT 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5415 Využití příběhů pro mladší žáky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_STOR 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5416 Tématická výuka AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TBE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5417 Využití překladu ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_UTEL 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST2 Intenzivní kurz. z 3