N-ZS AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednoobor, kombinované studium)

Atributy: NZS_AJ2_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3101 Praktická a profesní angličtina 1
kombinované studium: bloková výuka k 3
AJ3201 Lexikologie a lexikografie
zk 4
AJ3301 Současná britská literatura a společnost
k 5
AJ3401 Didaktika anglického jazyka 1A
k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO online k 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && AJ0303 online z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0325 online z 2
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS k 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
! AJ_EJTM k 2
AJ5201 Analýza konverzačního jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AKJA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5301 Afroamerická historická zkušenost
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AAE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5401 Dramatické postupy ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5406 Tvorba kurzu angličtiny v Moodle
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_MOODLE && ADAPT_AJ || Online_A || AJ1102 12 h ve dvou blocích z 2
AJ5407 Příběhy ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SBLC 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5409 Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TYLS 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5501 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST1 intenzivní kurz z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3102 Praktická a profesní angličtina 2
zk 4
AJ3202 Stylistika
zk 4
AJ3204 Akademické psaní
k 3
AJ3302 Současná americká literatura a společnost
k 5
AJ3402 Didaktika anglického jazyka 1B
k 3
AJ6004 Reflexe praxe 2
4 hodiny z 1
AJ6005 Učitelská praxe 2
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0219 Překladatelská cvičení online B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVOB && AJ0202 online z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 2 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
online z 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5206 Základy obchodní angličtiny 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_BBE2 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5210 Syntaktická analýza
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SYAN 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5303 Nový Zéland
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_NEWZ 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5305 Témata studené války
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_CWI 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5306 Lidová hudba Britských ostrovů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_FMBI 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5411 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA && AJ5401 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5414 Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_ELLT 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5415 Využití příběhů pro mladší žáky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_STOR 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5416 Tématická výuka AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TBE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5417 Využití překladu ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_UTEL 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST2 Intenzivní kurz. z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3203 Pragmatika
zk 4
AJ3303 Literatura pro děti a mládež
zk 5
AJ3403 Didaktika anglického jazyka 2A
zk 4
AJ3405 Literatura ve výuce AJ na ZŠ
k 3
AJ6004 Reflexe praxe 2
4 hours z 1
AJ6006 Učitelská praxe 3
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO online k 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && AJ0303 online z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0325 online z 2
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS k 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
! AJ_EJTM k 2
AJ5201 Analýza konverzačního jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AKJA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5301 Afroamerická historická zkušenost
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_AAE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5401 Dramatické postupy ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5406 Tvorba kurzu angličtiny v Moodle
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_MOODLE && ADAPT_AJ || Online_A || AJ1102 12 h ve dvou blocích z 2
AJ5407 Příběhy ve výuce cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SBLC 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5409 Výuka mladších žáků: výměna zkušeností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TYLS 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích z 2
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5501 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST1 intenzivní kurz z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3404 Didaktika anglického jazyka 2B
k 3
AJ3406 Testování a hodnocení ve výuce anglického jazyka
z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0219 Překladatelská cvičení online B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVOB && AJ0202 online z 2
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA online z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 2 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
online z 2
AJ5205 Tlumočnická cvičení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TLCV 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5206 Základy obchodní angličtiny 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_BBE2 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( AJ1102 && AJ1204 && AJ1202 ) 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5210 Syntaktická analýza
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_SYAN 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5303 Nový Zéland
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_NEWZ 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5305 Témata studené války
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_CWI 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5306 Lidová hudba Britských ostrovů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_FMBI 12 hodin ve 2 blocích k, z 3
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5411 Dramatické postupy ve výuce AJ 2
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DPVA && AJ5401 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5414 Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_ELLT 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5415 Využití příběhů pro mladší žáky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_STOR 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5416 Tématická výuka AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_TBE 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5417 Využití překladu ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_UTEL 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 12 hodin ve 2 blocích k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST2 Intenzivní kurz. z 3