N Společný základ pro navazující prezenční studia

Atribut: SZ_NP_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6039 Pedagogická psychologie   1/1/0 zk 4
SZ6040 Učitelská praxe 1
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU a SVV2S
  0/0/5 z 2
SZ6041 Seminář k učitelské praxi 1
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU a SVV2S
  0/1/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6076 Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití   0/1/0 k 3

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6042 Školní pedagogika   1/0/0 zk 2

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6043 Teorie a praxe školy ! NOWANY ( SZ6044 , SZ6045 ) 0/1/0 z 2
SZ6044 Teorie a praxe kurikula ! NOWANY ( SZ6043 , SZ6045 ) 0/1/0 z 2
SZ6045 Teorie a praxe výuky ! NOWANY ( SZ6043 , SZ6044 ) 0/1/0 z 2

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6067 Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce   // k 3
SZ6069 Alternativní a inovativní pedagogika   0/2/0 k 3
SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele   // k 3

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele   1/1/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné - alespoň 1 ze 2

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ6047 Školský a školní management
Pozn.: Nezapisují studenti SP
  0/2/0 z 2
SZ6048 Inkluzivní vzdělávání
Pozn.: Nezapisují studenti oborů Speciální pedagogika a Speciální andragogika.
  0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné praxe (dle oboru)

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( CH6001 , Fy6001 , HL6001 , HV6001 , KL6001 , OV6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
AJ6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Bi6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CJ6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
De6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
De6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
FJ6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Fy6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
HL6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
HL6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
HV6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
HV6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CH6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
KL6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Kv6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
MA6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
NJ6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
OV6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RJ6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RV6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
SP6001 Seminář k učitelské praxi 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
SP6003 Učitelská praxe 3
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
  0/0/5 z 2
TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
TE6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Vi6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
VV6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
VV6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2
Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2 ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 ) 0/.5/0 z 1
Ze6003 Učitelská praxe 3   0/0/5 z 2

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.