Prevence úrazů a bezpečnost
ve školním prostředí

na základních a středních školách

Autor:
Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
Mgr. Libuše Černá

Odborná konzultace:
Bc. Libuše Bělohlávková
Mgr. Barbora Cvejnová
Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Ing. Vladimíra Kotarová
Mgr. Tomáš Vespalec

Recenzent:
Doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Foto:
Mgr. Marek Hýža (1-4, 13- 18)
Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. (23-34)
Mgr. Tomáš Vespalec, Petr Huta (ostatní)

Kamera, střih, tvorba e–learningového prostředí:
Mgr. Petr Zaoral a Pavlína Buchtová
Jakub Fiala

Dále spolupracovali:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (lyžování)
Mgr. Daniel Šimek (lyžování)
Vodáčtí Instruktoři DDM Pohořelice

Účinkovali:
Mgr. Barbora Cvejnová
Žáci Gymnázia Brno, Slovanské nám. 4