Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Literatura a použité zdroje

 • DOS SANTOS, Saray Giovana; MELO, Sebastião Iberes Lopes. The "ukemis" and judo practitioner: meaning, importance, enjoyment and discomfort. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2003, 5, 2, s. 33–43. Dostupný také z WWW: <http://www.journal.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/viewArticle/3948>. ISSN 1415-8426.
 • ĎURECH, Miroslav. Úpoly. 2. dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. 62 s.
 • GARCÍA GARCÍA, José Manuel, et al. Expert-Novice paradigm: Differential analysis of the loss of consistency in the Tokui-Waza of Judo under a specif situation of fatigue. International Journal of Sport Science. 2007, 3, 3, s. 11-28. ISSN 1885-3137.
 • Hoare, Syd. A history of judo. 1st pub. London : Yamagi Books, 2009. 206 s.
 • ISHIKAWA, Takahiko; DRAEGER, Donn F. Judo: training methods: a sourcebook. 1st ed. Tokyo : Tuttle Publishing, 1999. 324 s.
 • KANO, Jigoro. Kodokan judo. 1st pbk. ed. Tokyo : Kodansha International, 1994. 264 s.
 • KASHIWAZAKI, Katsuhiko; MARK, Duncan. Osaekomi. London : Ippon Books, 1997. 112 s.
 • MIFUNE, Kyuzo; WHITE, Françoise. The canon of judo: classic teachings on principles and techniques. 1st ed. Tokyo : Kodansha International, 2004. 224 s.
 • REGULI, Zdenko; ĎURECH, Miroslav; VÍT, Michal. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 87 s.
 • SCOTT, Derek. Judo games. Velká Británie : D. Scott, 2008. 124 s.
 • SWAIN, Michael; YEOH, Oon Oon; FINCH, David. Ashiwaza: ouchi-gari, kouchi-gari, kosoto-gari, hiza-guruma. London : Ippon Books, 1994. 111 s.
 • ŠTEFANOVSKÝ, Miloš Štruktúra športového výkonu v džude. In Physical education and sports – teachers´ preparation and their employability in Europe. Bratislava : FTVŠ UK, 2007. s. 463–469.
 • ŠTEFANOVSKÝ, Miloš. Džudo I : Teória a didaktika. Bratislava : FTVŠ UK, 2009. 103 s.
 • ŠTEFANOVSKÝ, Miloš; OBERTÁŠ, Michal. Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo. In BARTÍK, Pavol. Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica : UMB, 2009. s. 59–65.
 • ŠTEFANOVSKÝ, Miloš; ZAGOROV, Ľubomír Úpolové hry a cvičenia pre školskú TV. In Škola v pohybe. Bratislava : Peter Mačura – PEEM, 2009. s. 137–143.
 • VÍT, Michal – REGULI, Zdenko. Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2010.
 • Warchol, Krzysztof. Combat sports and martial arts in the process of physical education – proposals for solutions, [in] K. Obodyński, W.J. Cynarski [eds.] Humanistic theory martial arts, UR, Rzeszow 2003, pp. 207–211.
 • YAMASHITA, Yasuhiro. The fighting spirit of judo : the technique and spirit to win. London : Ippon Books, 1993. 208 s.
PhDr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., Bc. Jan Štefánik |
OUpol KGÚ, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.