Úvod

Nezbytnou součástí odborného textu jsou odkazy na prameny, z nichž autoři čerpají vědecké poznatky, s jejichž pomocí dosahují kvalifikovaných závěrů v oblasti své vědecké činnosti. Povinností každého autora je uvádět všechny tyto zdroje formou bibliografických citací, pro jejichž strukturu v současnosti existuje celá řada metodik – citačních manuálů, citačních stylů. Ačkoliv jsou v českém prostředí doporučovány jako univerzální citační styl normy ISO 690 a ISO 690-2, jsou mnozí autoři v souvislosti se svou publikační činností v zahraničních časopisech povinni citovat podle zásad jiného citačního stylu.

Cílem naší elektronické publikace je představit nejčastěji užívané citační styly, jejichž výběr a způsob prezentování jsme opřeli o výsledky ankety, v níž se vyučující a studenti Masarykovy univerzity vyjádřili k tomu, který způsob citování ve svém oboru nejčastěji preferují. Na základě výsledků jsou některé citační styly představeny detailně formou animací, zatímco ostatní pouze textovou formou. Protože publikace vznikla primárně pro potřeby informačně-vzdělávacích kurzů pořádaných Knihovnou univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovnou Přírodovědecké fakulty MU, animované části obsahují i možnost praktického procvičení tvorby bibliografické citace.

Dalším z důvodů pro vytvoření této publikace je omezená dostupnost zahraničních citačních norem v Česku.

Závěrem dovolte, abychom tak jako v případě předchozí e-publikace o elektronických zdrojích opět poděkovali za výbornou spolupráci na animacích a grafickém zpracování Servisnímu středisku MU, jmenovitě Mgr. Marku Stehlíkovi za jeho trpělivost při grafickém zpracování díla.

Autoři

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Použitá literatura

 1. AMA manual of style : a guide for authors and editors. 2007. 10th ed. Oxford : Oxford University Press, 2007. xi, 1010 p. ISBN 978-0-19-517633-9.
 2. American Institute of Physics. AIP style manual [online]. c1990. 4th. ed. New York: American Institute of Physics, c1990 [cit. 1. srpna 2010]. 64, A-4 p. ISBN 0-88318-642-X. Dostupné na Internetu: <http://www.aip.org/pubservs/style/4thed/AIP_Style_4thed.pdf>.
 3. American sociological association : style guide. c2007. 3rd ed. Washington, DC : American sociological association, c2007. xv, 108 p. ISBN 978-0-912764-30-6.
 4. APA style guide to electronic references [online]. 2007. Washington, DC : American psychological association, 2007 [cit. 3. února 2009]. v, 24 p. ISBN 978-1-4338-0309-3. Dostupné na Internetu: <http://www.wvup.edu/Library/APA style 20guide to electronic references.pdf>.
 5. BAILEY, Stephen. Academic writing : a handbook for international students. 2006. 2nd ed. London : Routledge, 2006. viii, 260 p. ISBN 0-415-38420-6.
 6. Bibliografické citace : obsah, forma a struktura ČSN ISO 690 [online]. 1996. Praha : Český normalizační institut, 1996 [cit. 25. listopadu 2008]. Dostupné na Internetu: <https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/csn-iso690.pdf>.
 7. BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). 2008. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 30. prosince 2008]. 60 s. (PDF). Dostupné na Internetu: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
 8. BSI. c1998. Recommendations for citing and referencing published material : BS 5605 : 1990. 2nd ed. London : BSI, c1998. 8 p. ISBN 0-580- 18972-4.
 9. BURBIDGE, P. G. 1952. Notes and references. Cambridge : University Press, 1952. 19 p. Cambridge authors‘ and printers‘ guides. IV.
 10. Corrections to the first printing of the Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition (July 2009) [online]. 2009. [Washington, DC : American psychological association], 2009 [cit. 26. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://supp.apa.org/style/pubman-reprint-corrections-for-2e.pdf>.
 11. CRASWELL, Gail. 2005. Writing for academic success : a postgraduate guide. London : SAGE Publications, 2005. xviii, 270 p. ISBN 1-4129-0301-7.
 12. COGHILL, Anne M. and GARSON, Lorrin R. (Eds.). 2006. The ACS style guide : effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington : The American chemical society, 2006. xiv, 430 p. ISBN 978-0-8412-3999-9.
 13. Council of Science Editors. c2006. Scientific style and format : the CSE manual for authors, editors, and publishers. 7th ed. Reston, VA : The Rockefeller university press, c2006. xvi, 658 p. ISBN 0-9779665-0-X.
 14. Elsevierpublishing. 2010. Calculation of SNIP & SJR powered by Scopus [online]. [San Bruno, CA : YouTube, LLC, 2010] [cit. 31. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.youtube.com/watch?v=5YarFhyoqeA>.
 15. FALAGAS, Matthew E., KOURANOS, Vasilios D., ARENCIBIA-JORGE, Ricardo, et al. 2008. Comparison of SCImago journal rank indicator with journal impact factor. The FASEB Journal [online], 2008, [vol.] 22, [no. ] [cit. 23. března 2010], pp. 2623-2628. Dostupné na Internetu: <http://www.fasebj.org/cgi/reprint/22/8/2623.pdf>.
 16. GONZÁLEZ-PEREIRA, Borja, GUERRERO-BOTE, Vicente P. and MOYA-ANEGÓN, Félix. 2009. The SJR indicator: a new indicator of journal’s scientific prestige. In arXiv.org e-pring archive [online]. [Ithaca (New York) : Cornell University Library, 2009] [cit. 23. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.4141.pdf>.
 17. Harvard author-date style, citing and referencing tutorial, Monash University library [online]. c2008. [Austrálie] : Monash University, c2008 [akt. 13. dubna 2006] [cit. 25. listopadu 2008]. Dostupné na Internetu: <http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html>.
 18. HEWER, C. Langton. 1945. The Harvard system. British medical journal [online]. 1945, [vol.] 1, [no.] 4389 [cit. 26. března 2009], pp. 233-234. Dostupné na Internetu: <http://www.bmj.com/cgi/reprint/1/4389/233-b.pdf>.
 19. IEEE editorial style manual [online]. c2010. [Piscataway, NJ : The institute of electrical and electronics engineers, Inc, c2010 [cit. 21. ledna 2010]]. Dostupné na Internetu: <http://www.ieee.org/portal/cms_docs_iportals/iportals/publications/authors/transjnl/stylemanual.pdf>.
 20. IEEE transactions, journals, and letters : information for author [online]. c2007. Piscataway, NJ : The institute of electrical and electronics engineers, Inc, c2007 [cit. 21. ledna 2010]]. Dostupné na Internetu: <http://www.ieee.org/portal/cms_docs_iportals/iportals/publications/authors/transjnl/auinfo07.pdf>.
 21. International committee of medical journal editors. c2009. ICMJE: preparing a manuscript for submission to a biomedical journal [online]. [Philadelphia, PA : American College of Physicians], c2009 [cit. 10. května 2010]. Dostupné na Internetu:<http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html>.
 22. CHERNIN, Eli. 1988. The "Harvard system": a mystery dispelled. British medical journal [online]. 1988, vol. 297, [no.] 6655 [cit. 20. únor 2009], pp. 1062-1063. Dostupné na Internetu: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1834803&blobtype=pdf>.
 23. Informace a dokumentace – bibliografické citace, část 2, Elektronické dokumenty nebo její části [online]. 2000. Praha : Český normalizační institut, leden 2000 [cit. 25. listopadu 2008]. Dostupné na Internetu: <https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/normy/csn-iso690-2.pdf>.
 24. International Committee of Medical Journal Editors. 1991. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. British medical journal [online]. 1991, vol. 302, [no.] 6772 [cit. 27. února 2009], pp. 338-341. Dostupné na Internetu: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1669007&blobtype=pdf>.
 25. International Committee of Medical Journal Editors. 2004. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. Haematologica [online]. 2004, [vol.] 89, [no.] 3 [cit. 27. února 2009], p. 264. Dostupné na Internetu: <http://www.haematologica.org/cgi/reprint/89/3/264.pdf>.
 26. International Committee of Medical Journal Editors. 2008. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication [online]. Philadelphia, PA : International Committee of Medical Journal Editors, 2008, updated October 2008 [cit. 27. února 2009]. Dostupné na Internetu: <http://www.icmje.org>.
 27. KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora a PAPÍK, Richard. 2008. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
 28. LIPSON, Charles. c2006. Cite right : a quick guide to citation styles – MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Chicago : The University of Chicago Press, c2006. 197 p. ISBN 0-226-48475-0.
 29. LIPSON, Charles. 2008. Doing honest work in college : how to prepare citations, avoid plagiarism, and achieve real academic success. 2nd ed. Chicago : The University of Chicago Press, 2008. 258 p. ISBN 978-0-226-48477-8.
 30. MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan a FINDRA, Ján, et al. 2006. Akademická příručka. České, uprav. Vyd. Martin : Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.
 31. MINOT, Charles Sedgwick. 1896. Bibliography – a study of resources. In Biological lectures delivered at the Marine biological laboratory of Wood’s Holl : in the summer session of 1895 [online]. Boston : Ginn & Company, 1896 [cit. 9. března 2009]. p. 148-168. Dostupné na Internetu: <http://www.archive.org/download/biologicallectur04maririch/biologicallectur04maririch.pdf>.
 32. MLA style manual : and guide to scholarly publishing. 2008. 3rd ed. New York : The Modern language association of America, 2008. xxiv, 336 p. ISBN 978-0-87352-297-7.
 33. MOED, Henk F. 2010. Measuring contextual citation impact of scientific journals. Journal of Informetrics [online article in press]. 2010 [cit. 23. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B83WV-4YDYWHH-1-K &_cdi=33796&_user=835458 &_pii=S1751157710000039 &_orig=search&_coverDate=02%2F19%2F2010 &_sk=999999999&view=c&wchp=dGLbVtb-zSkWb &md5=397dda184dab5ff2630fe69b3c0fed3b &ie=/sdarticle.pdf>. DOI:10.1016/j.joi.2010.01.002 [ISSN 1751-1577].
 34. MOED, Henk F. 2010. Measuring contextual citation impact of scientific journals : a new measure for a new era? [online]. Leiden : Leiden University, 2010 [cit. 30. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.journalindicators.com/Moed Presentation APE 2010 SNIP.pdf>
 35. [National Library of Medicine. 2009. PubMed journal list [online]. Bethesda, MD : National Library of Medicine, 2009] [cit. 4. května 2009]. Dostupné na Internetu: <ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Medline.txt>.
 36. NEVILLE, Colin. 2007. The complete guide to referencing and avoiding plagiarism. Maidenhead : McGraw-Hill, 2007. ix, 203 p. ISBN 978-0-33-522090-8.
 37. O’CONNOR, Maeve. 2003. Writing successfully in science. London : E & FN Spon, 2003. xi, 229 p. ISBN 0-419-25240-1.
 38. PATRIAS, Karen and WENDLING, Daniel L. (Eds.). 2007. Citing medicine : the NLM style guide for authors, editors, and publisher [online]. 2nd ed. Bethesda, Maryland : National Library of Medicine, 2007 [cit. 5. prosince 2008]. Dostupné na Internetu: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/citmed/frontpage.html>.
 39. Publication manual of the American psychological association. 2001. 5th ed. Washington, DC : American psychological association, 2001. xxviii, 439 p. ISBN 1-55798-810-2.
 40. RACE, Phil. 2003. How to study : practical tips for university students. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003. xi, 248 p. ISBN 1-4051-0693-X.
 41. References/bibliography : Vancouver style “How-to” guide [online]. c2008. [Brisbane] : The university of Queensland, [c2008] [cit. 25. listopadu 2008]. Dostupné na Internetu: <http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf>.
 42. RHODES, Rosamond, FRANCIS, Leslie P. and SILVERS, Anita (Eds.). 2007. The Blackwell guide to medical ethics.. Malden, MA : Blackwell Publishing, 2007. xii, 435 p. ISBN 978-1-4051-2584-0.
 43. RITTER, R. M. (Ed.). c2003. The Oxford style manual. Oxford : Oxford University Press, c2003. xvii, 1033 p. ISBN 978-0-19-860564-5.
 44. ROWLEY, Jennifer and FARROW, John. c2000. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. 3rd ed. Aldershot : Ashgate, c2000. xix, 404 0-566-08047-8.
 45. SCImago Research Group. 2007. Description of Scimago journal rank indicator [online]. [Granada (Spain)] : SCImago Research Group, 2007 [cit. 23. března 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf>.
 46. SINGH, Ajay and WARD, Owen P. (Eds.). 2004. Biodegradation and bioremediation. Berlin : Springer, 2004. xvii, 309 p. ISBN 3-540-21101-2.
 47. STUART, Mark C. (Ed.). c2007. The complete guide to medical writing. London : Pharmaceutical Press, c2007. xvi, 491 p. ISBN 978-0-85369-667-4.
 48. Style manual : for authors, editors and printers. 2002. 6th ed. Australia : John Wiley & Sons Australia, 2002. x, 550 p. ISBN 978-0-7016-3647-0.
 49. ŠESTÁK, Zdeněk. 2000. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5.
 50. The Chicago manual of style. 2003. 15th ed. Chicago : The University of Chicago press, 2003. xvii, 956 p. ISBN 0-226-10403-6.
 51. University of Chicago. c2007. The Chicago Manual of Style: History of the Manual [online]. Chicago : The University of Chicago press, c2007 [cit. 8. června 2010]. Dostupné na Internetu: <http://www.chicagomanualofstyle.org/about15_history.html>.
 52. [Thomson Reuters]. c2009. Web of Science help : journal title abbreviations [online]. [Philadelphia, PA : Thomson Reuters, c2009] [cit. 4. května 2009]. Dostupné na Internetu: <http://images.isiknowledge.com/WOK46/help/WOS/0-9_abrvjt.html>.
 53. TURABIAN, Kate L. c2007. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers. 7th ed. Chicago : The University of Chicago Press, c2007. xviii, 466 p. ISBN 978-0-226-82337-9.
 54. WALLACH, Donald F. H. 1979. Plasma membranes and disease. London : Academic Press, 1979. x, 356 p. ISBN 0-12-733150-6.

Členění citačních stylů podle typu dokumentu

časopis (tištěný)
ISO
časopisecký článek (elektronický)
ACS APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
časopisecký článek (tištěný)
ACS AIP APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
divadelní představení
MLA
dopis
CBE
elektronická pošta
ACS APA CBE Chicago ISO JAMA MLA NLM Vancouver
film
APA CBE Chicago JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
kapitola v monografii
ISO
koncertní představení
MLA
kvalifikační práce (elektronická)
ACS APA Chicago MLA Turabian
kvalifikační práce (tištěná)
ACS AIP APA ASA CBE Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Vancouver
monografie (elektronická)
ACS APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
monografie (tištěná)
ACS AIP APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
normy
IEEE
notový zápis
MLA
online blog
APA
online diskusní fórum
APA
patentové dokumenty
ACS AIP CBE Chicago IEEE ISO JAMA NLM Vancouver
preprint
ACS
příspěvek do sborníku (elektronický)
ACS APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
příspěvek do sborníku (tištěný)
ACS AIP APA ASA CBE Harvard Chicago IEEE ISO JAMA MLA NLM Turabian Vancouver
rozhlasové vysílání
MLA
sekundární citace
Chicago JAMA Turabian
software
ACS AIP APA ISO JAMA
televizní vysílání
CBE MLA
webová stránka
JAMA NLM Vancouver
zvuková nahrávka
APA CBE Chicago JAMA MLA NLM Turabian Vancouver

Oborové členění citačních stylů

V níže uvedeném přehledu naleznete přehled vybraných vědních disciplín se zkratkami v nich užívaných citačních stylů. Členění bylo vytvořeno na základě obdobného třídění v EndNoteWebu a výsledků našeho vlastního dotazníkového šetření.

biologieCBE, Harvard
ekonomieISO 690
fyzikaAIP, Harvard
humanitní vědyAPA, Chicago, ISO 690, MLA, Turabian
chemieACS, AIP, Harvard
informatikaIEEE, ISO 690
inženýrstvíIEEE
jazykovědaMLA
lékařstvíAPA, Harvard, ISO 690, JAMA/AMA, NLM, Vancouver
právní vědyISO 690
přírodní vědyHarvard, Chicago
psychologieAPA
sociologieAPA, ASA, Harvard, ISO 690

Jiří Kratochvíl – Petr Sejk – Věra Anthová – Marek Stehlík

Metodika tvorby bibliografických citací

Vydaly Knihovna univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU ve spolupráci se Servisním střediskem MU v roce 2010.

Návrh obálky: Břetislav Mazoch

1. vydání

ISSN 1802-128X

Stránky Přírodovědecké fakulty MU   Stránky Lékařské fakulty MU   Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále [CNW:Counter]

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.